Chcem študovať

Štúdium BBA na LIGS University

Štúdium BBA na LIGS University

Online štúdium programu BBA na LIGS University

Program BBA predstavuje základný stupeň manažérskeho profesijného vzdelávania, ktorý je vhodný najmä pre začínajúcich manažérov, vedúcich tímu alebo ďalších záujemcov, ktorí sa chcú zaoberať riadením ľudí.

Interactive Online BBA

Štúdium programu BBA (Bachelor of Business Administration) Vám pomôže získať či osvojiť si hlavne teoretické znalosti v oblasti managementu, ale i v ďalších oblastiach ako je riadenie ľudských zdrojov, marketing, financie a ďalšie, ktoré sú dôležité pre manažérsky prácu.

Štúdium BBA významne zvýši vašu hodnotu na trhu práce a okrem toho štúdiom získate:

  • nové znalosti, ktoré môžete ihneď využiť vo svojej praxi
  • predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci
  • väčšiu šancu na kariérny postup
  • svetovo uznávaný titul BBA
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program BBA na LIGS University študujete modernou interactive online formou, vďaka ktorej bude vaše štúdium časovo flexibilné. Svoje štúdium môžete začať kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, angličtine, češtine alebo v kombinácii týchto jazykov.

Po ukončení programu BBA môžete pokračovať v štúdiu programu MBAMPA či MSc.

Viac informácií Prihláška

229 EUR / štvrťročne

ZAHÁJENIE ŠTÚDIA KEDYKOĽVEK

Interactive Online programy môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíte čakať, kým sa naplní skupina či na vypísaný termín zahájenia. Dnes sa rozhodnete a zajtra študujete!

TÚTORSKÝ MODEL VÝUKY

Študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým konzultuje svoje štúdium. Tútor študenta vedie pri písaní prác.

VYSOKÁ KVALITA TÚTOROV

Všetci tútori, ktorí pôsobia na LIGS University sú skúsení manažéri, ktorí za sebou majú významnú manažérsku prax a bohaté skúsenosti vo svojích odboroch.

BBA BRATISLAVA, KOŠICE, BANSKÁ BYSTRICA ...

Žijete či pracujete v Bratislave, Košciach, Banskej Bystrici, inde na Slovensku alebo dokonca inde na svete? Radi by ste študovali BBA, ale bojíte sa, že budete musieť za štúdiom dochádzať a tráviť hodiny na cestách? Program Interactive Online BBA na LIGS University môžete študovať odkiaľkoľvek, stačí vám počítač s pripojením na internet.

ŠTÚDIUM BBA ONLINE

Nielen BBA, ale aj ďalšie programy LIGS University môžete študovať interactive online formou, ktorá je vo svete bežne používanou formou štúdia. Online štúdium má svoje výhody aj nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí napríklad nezávislosť, voľnosť, časová flexibilita. Táto forma však vyžaduje vysokú mieru osobnej vôle a sebadisciplíny.

TITUL BBA (Bachelor of Business Administration)

Získaný titul BBA neznamená absolvovanie vysokej školy a nie je uznávaný ako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul BBA právny poriadok ako taký nepozná, nie je to akademický titul. BBA je profesijný, manažérsky titul uvádzaný za menom.