Chcem študovať

Štúdium DBA na LIGS University

Štúdium DBA na LIGS University

Štúdium DBA na LIGS University

Doktorský program DBA predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelávania a je určený predovšetkým skúseným manažérom na vyššom stupni riadenia s niekoľkoročnou manažérskou praxou

Interactive Online DBA

Štúdiom programu DBA (Doctor of Business Administration) sa naučíte lepšie chápať prostredie, v ktorom ste profesijne činní a prostredníctvom toho si vytvoríte schopnosť efektívne a promptne reagovať na nové výzvy. DBA vám pomôže spoznať techniky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosť v praxi.

Štúdiom programu DBA získate:

  • konkurenčnú výhodu oproti ostatným
  • predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci
  • väčšiu šancu na kariérny postup
  • svetovo uznávaný titul DBA
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Doktorský program DBA môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium DBA časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, angličtine, češtine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si tiež vyberáte špecializáciu i jednotlivé voliteľné predmety, ktoré chcete študovať. Záleží iba na vás a na vašich preferenciách.

Viac informácií Prihláška

615 EUR / štvrťročne

VYSOKÁ KVALITA TÚTOROV

Všetci tútori, ktorí pôsobia na LIGS University sú skúsení manažéri, ktorí za sebou majú významnú manažérsku prax a bohaté skúsenosti vo svojich odboroch.

TÚTORSKÝ MODEL VÝUKY

Študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým konzultuje svoje štúdium. Tútor študenta vedie pri písaní prác.

ZAHÁJENIE ŠTÚDIA KEDYKOĽVEK

Interactive Online programy môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíte čakať, kým sa naplní skupina či na vypísaný termín zahájenia. Dnes sa rozhodnete a zajtra študujete!

DBA BRATISLAVA, KOŠICE, BANSKÁ BYSTRICA ...

Žijete či pracujete v Bratislave, Košciach, Banskej Bystrici, inde na Slovensku alebo dokonca inde na svete? Radi by ste študovali DBA, ale bojíte sa, že budete musieť za štúdiom dochádzať a tráviť hodiny na cestách? Program Interactive Online DBA na LIGS University môžete študovať odkiaľkoľvek, stačí vám počítač s pripojením na internet.

ŠTÚDIUM DBA ONLINE

Nielen DBA, ale aj ďalšie programy LIGS University môžete študovať interactive online formou, ktorá je vo svete bežne používanou formou štúdia. Online štúdium má svoje výhody aj nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí napríklad nezávislosť, voľnosť, časová flexibilita. Táto forma však vyžaduje vysokú mieru osobnej vôle a sebadisciplíny.

TITUL DBA (Doctor of Business Administration)

Získaný titul DBA neznamená absolvovanie vysokej školy a nie je uznávaný ako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul DBA právny poriadok ako taký nepozná, nie je to akademický titul. DBA je profesijný, manažérsky titul uvádzaný za menom.