Chcem študovať

Štúdium MBA na LIGS University

Štúdium MBA na LIGS University

Online štúdium programu MBA na LIGS University

Na LIGS University môžete študovať program Interactive Online MBA alebo Executive MBA.

Svoje skúsenosti študentom odovzdávajú tútori, ktorí pôsobia na významných manažérskych postoch v národných i nadnárodných firmách.

Štúdium MBA významne zvyšuje hodnotu na trhu práce, významné spoločnosti sa už dnes cielene zameriavajú na nábor MBA manažérov.

Tip: Otestujte svoje znalosti MBA v online teste,
ktorý ponúkame úplne zadarmo.

MBA – kvalifikačný štandard špičkových manažérov.

Ako spoznám kvalitné štúdium MBA?

Štúdiom MBA okrem iného získate:

  • nadštandardné manažérske vzdelanie
  • špičkové poznatky z oblasti riadenia firmy prepojené s praxou
  • vysokú prestíž a konkurencieschopnosť na trhu práce
  • prestížny svetovo uznávaný titul MBA
  • významné kontakty s manažérmi rôznych odborov

Titul MBA   

Štúdium MBA je pre náročných

U programu Executive MBA je dĺžka štúdia dva roky, u studia MBA formou interactive online sa môže líšiť – záleží na osobnom nastavení a tempu štúdia jednotlivých účastníkov. Každopádne, očakáva sa vysoká miera sebadisciplíny. Cieľ však stojí za to.

Ako zvládnuť štúdium MBA   Jak studovat MBA online

Študijné programy pre získanie titulu MBA:

Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium MBA časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Štúdium MBA si môžete zvoliť v slovenčine, angličtine, češtine a ruštine. Sami si tiež vyberáte špecializáciu svojho MBA aj jednotlivé predmety, ktoré chcete študovať. Záleží len na vás a vašich preferenciách.

Viac informácií Prihláška

442 EUR / štvrťročne

Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založený na pravidelnom stretávaní sa s vrcholovými manažérmi významných firiem, s ktorými budete riešiť reálne problémy z vášho manažérskeho života. Vymeňte si cenné skúsenosti a diskutujte o témach, ktoré vás zaujímajú. Executive MBA vám prinesie nové kontakty, praktické skúsenosti tútorov i ďalších študentov a zefektívni vašu každodennú manažérsku prácu.

Viac informácií Prihláška

996 EUR / štvrťročne

BLENDED LEARNING

Táto forma štúdia MBA kombinuje osobné stretávanie študentov a tútorov v rámci praktických workshopov na dvojdňových tutoriáloch so samoštúdiom.

TUTORSKÝ MODEL VÝUKY

Študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým konzultujete svoje štúdium. Tútor študenta vedie pri písaní prác.

ZAHÁJENIE ŠTÚDIA KEDYKOĽVEK

Interactive Online programy môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíte čakať, kým sa naplní skupina či na vypísanie termínu. Dnes sa rozhodnete a zajtra študujete!

MBA BRATISLAVA, KOŠICE, BANSKÁ BYSTRICA ...

Žijete alebo pracujete v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici alebo inde na Slovensku alebo dokonca inde vo svete? Radi by ste študovali MBA, ale bojíte sa, že budete musieť za štúdiom dochádzať a tráviť hodiny na cestách? Program Interactive Online MBA na LIGS University môžete študovať odkiaľkoľvek, stačí vám počítač s pripojením na internet.

ŠTÚDIUM MBA ONLINE

Nielen MBA, ale aj ďalšie programy LIGS University môžete študovať modernou interactive online formou, ktorá je vo svete bežne používanou formou štúdia. Online štúdium má svoje výhody aj nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí napríklad nezávislosť, voľnosť, časová flexibilita. Táto forma však vyžaduje vysokú mieru osobnej vôle a sebadisciplíny.

TITUL MBA (Master of Business Administration)

Titul MBA nie je na Slovensku uznávaný ako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul MBA právny poriadok ako taký nerozoznáva, nie je to akademický titul. MBA je profesijný manažérsky titul uvádzaný za menom.