Chcem študovať

Štúdium MSc na LIGS University

Štúdium MSc na LIGS University

Online štúdium programu MSc na LIGS University

Program MSc je určený predovšetkým absolventom bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania bez manažérskej praxe, ktorí si chcú rozšíriť teoretické vedomosti vo zvolenej oblasti. Program MSc vám pomôže pochopiť princípy fungovania organizácií a manažmentu a získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré využijete pri plnení služobných úloh a cieľov. Svoje skúsenosti vám odovzdajú tútori, ktorí pôsobia na významných manažérskych postoch v národných i nadnárodných firmách.

Interactive Online MSc

Program MSc (Master of Science) na LIGS University môžete študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium MSc časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Štúdium MSc si môžete zvoliť v slovenčine, češtine, angličtine a ruštine. Sami si tiež vyberáte špecializáciu aj jednotlivé voliteľné predmety, ktoré chcete študovať. Záleží len na vás a vašich preferenciách.

Viac informácií Prihláška

410 EUR / štvrťročne
369 EUR / štvrťročne

ZAHÁJENIE ŠTÚDIA KEDYKOĽVEK

Interactive Online programy môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíte čakať, kým sa naplní skupina či na vypísaný termín zahájenia. Dnes sa rozhodnete a zajtra študujete!

TÚTORSKÝ MODEL VÝUKY

Študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým konzultuje svoje štúdium. Tútor študenta vedie pri písaní prác.

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA KNÍH

Študenti programov LIGS University si môžu v knižnici v priestoroch LIGS University bezplatne zapožičať odborné knihy a časopisy, ktoré potrebujú k štúdiu.

MSc BRATISLAVA, KOŠICE, BANSKÁ BYSTRICA ...

Žijete či pracujete v Bratislave, Košciach, Banskej Bystrici, inde na Slovensku alebo dokonca inde na svete? Radi by ste študovali MSc, ale bojíte sa, že budete musieť za štúdiom dochádzať a tráviť hodiny na cestách? Program Interactive Online MSc na LIGS University môžete študovať odkiaľkoľvek, stačí vám počítač s pripojením na internet.

ŠTÚDIUM MSc ONLINE

Nielen MSc, ale aj ďalšie programy LIGS University môžete študovať interactive online formou, ktorá je vo svete bežne používanou formou štúdia. Online štúdium má svoje výhody aj nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí napríklad nezávislosť, voľnosť, časová flexibilita. Táto forma však vyžaduje vysokú mieru osobnej vôle a sebadisciplíny.

TITUL MSc (Master of Science)

Získaný titul MSc neznamená absolvovanie vysokej školy a nie je uznávaný ako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul MSc právny poriadok ako taký nepozná, nie je to akademický titul. MSc je profesijný, manažérsky titul uvádzaný za menom.