Chcem študovať

Štúdium MSc na LIGS University

Štúdium MSc na LIGS University

Online štúdium programu MSc na LIGS University

Program MSc je určený predovšetkým absolventom bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania bez manažérskej praxe, ktorí si chcú rozšíriť teoretické vedomosti vo zvolenej oblasti.

Interactive Online MSc

Štúdium programu MSc (Master of Science) vám pomôže pochopiť princípy fungovania organizácií a managementu a získať nové poznatky, ktoré využijete pri plnení služobných úloh a cieľov. Svoje skúsenosti vám odovzdajú tútori, ktorí pôsobia na významných manažérskych postoch v národných i nadnárodných firmách.

Štúdiom programu MSc získate:

  • konkurenčnú výhodu oproti ostatným
  • predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci
  • väčšiu šancu na kariérny postup
  • svetovo uznávaný titul MSc
  • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University študujete modernou interactive online formou, vďaka ktorej bude vaše štúdium časovo flexibilné. Svoje štúdium môžete začať kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, angličtine, češtine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si tiež vyberáte špecializáciu i jednotlivé voliteľné predmety, ktoré chcete študovať. Záleží iba na vás a na vašich preferenciách.

Po ukončení programu MSc môžete pokračovať v štúdiu programu PhD či DBA.

Viac informácií Prihláška

442 EUR / štvrťročne

ZAHÁJENIE ŠTÚDIA KEDYKOĽVEK

Interactive Online programy môžete zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíte čakať, kým sa naplní skupina či na vypísaný termín zahájenia. Dnes sa rozhodnete a zajtra študujete!

TÚTORSKÝ MODEL VÝUKY

Študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým konzultuje svoje štúdium. Tútor študenta vedie pri písaní prác.

MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA KNÍH

Študenti programov LIGS University si môžu v knižnici v priestoroch LIGS University bezplatne zapožičať odborné knihy a časopisy, ktoré potrebujú k štúdiu.

MSc BRATISLAVA, KOŠICE, BANSKÁ BYSTRICA ...

Žijete či pracujete v Bratislave, Košciach, Banskej Bystrici, inde na Slovensku alebo dokonca inde na svete? Radi by ste študovali MSc, ale bojíte sa, že budete musieť za štúdiom dochádzať a tráviť hodiny na cestách? Program Interactive Online MSc na LIGS University môžete študovať odkiaľkoľvek, stačí vám počítač s pripojením na internet.

ŠTÚDIUM MSc ONLINE

Nielen MSc, ale aj ďalšie programy LIGS University môžete študovať interactive online formou, ktorá je vo svete bežne používanou formou štúdia. Online štúdium má svoje výhody aj nevýhody. Medzi hlavné výhody patrí napríklad nezávislosť, voľnosť, časová flexibilita. Táto forma však vyžaduje vysokú mieru osobnej vôle a sebadisciplíny.

TITUL MSc (Master of Science)

Získaný titul MSc neznamená absolvovanie vysokej školy a nie je uznávaný ako ekvivalent vysokoškolského titulu. Titul MSc právny poriadok ako taký nepozná, nie je to akademický titul. MSc je profesijný, manažérsky titul uvádzaný za menom.