Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Interactive Online PhD

100 % online štúdium Doctor of Philosophy
 

Štúdium 100 % online PhD predstavuje najvyšší stupeň vzdelávania a je určený predovšetkým tým, ktorí majú záujem venovať sa teoreticko-vedeckej činnosti, prípadne vydať závery svojho výskumu knižne. Štúdium je prispôsobené  časovo zaneprázdneným študentom a využíva výhody moderných technológií.

 • Začnite sa zlepšovať a pracovať na svojom rozvoji hneď a nečakajte na termín zahájenia -  výhodou 100 % online štúdia PhD na LIGS University je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka; určujete si čas, dĺžku i intenzitu svojho štúdia, a preto môžete vaše online štúdium PhD skĺbiť s prácou, rodinou i koníčkami
 • Prispôsobte si štúdium PhD svojim potrebám, očakávaniam i záujmom – máte možnosť si vybrať z mnohých špecializácií a ďalších predmetov podľa toho, čo vás zaujíma a čo potrebujete pre vašu prácu, výber predmetov vám umožňuje zlepšovať sa v oblastiach, ktoré sú pre vás dôležité a predmety neštudujete len preto, že to od vás chce škola
 • Využite štúdium online PhD pre svoj maximálny prínos a úžitok – svoje znalosti môžete obohatiť účasťou na webinároch z rôznych oblastí i nad rámec zvolených predmetov
 • Nie ste v tom sami – i napriek tomu, že štúdium PhD je 100 % online, máte k dispozícii Osobného študijného poradcu, ktorý je vám k dispozícii počas celého vášho štúdia
 • Získavajte skúsenosti a vedomosti od profesionálov – tútori (vyučujúci) LIGS University – odborníci z praxe vám odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti, vďaka čomu získate nový pohľad na študované oblasti
 • Dĺžka štúdia PhD závisí na vás – určujete si tempo a rýchlosť vášho štúdia a záleží iba na vás, ako rýchlo štúdium zvládnete a kedy ho dokončíte
 • Rozvrhnite si svoje školné do splátok – štúdium online PhD na LIGS University je cenovo dostupné, daňovo uznateľné, a školné si navyše môžete rozložiť až do ôsmych splátok počas celého trvania svojho štúdia
 • Štipendijné témy – záujemcovia o štúdium online PhD si môžu vybrať zo štipendijných tém dizertačných prác, vďaka ktorým sa im zníži celková cena školného.


Špecializácie PhD         Cenník PhD        Chcem študovať

Prečo študovať online PhD na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tútorov – praktický prínos vášho štúdia
 • Študentský informační systém – informácie a materiály na jednom mieste, prístupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu na celom svete
 • Medzinárodná akreditácia ASIC Premier University – potvrdenie kvality a vysokého štandardu štúdia na LIGS University
 • Možnosť štúdia na splátky bez navýšenia ceny školného 
 • Okamžitý prínos a previazanosť s praxou – znalosti a schopnosti ihneď využiteľné vo vašej práci
 • Online knižnica – knihy a študijné materiály v cene štúdia
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce – štúdiom PhD získate výhodu na trhu práce
 • Titul PhD – prestížny a svetovo uznávaný titul PhD a diplom z americkej LIGS University 

Reference

 

Kde pôsobia študenti a absolventi
LIGS University?

 • Na strednom a vyššom stupni riadenia
 • Vo firmách všetkých veľkostí i ako podnikatelia po celom svete
 • V súkromnom i verejnom sektore


Prehľad firiem

 

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!

* údaje označené týmto znakom sú povinné

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov výlučne pre potreby LIGS University v súlade s príslušných zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu.

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Leader v online vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike
 • 100 % interactive online forma štúdia
 • Akreditácia ASIC Premier University
 • Zahájenie štúdia kedykoľvek
 • Programy v slovenčine, angličtine, španielčine a češtine alebo v ich kombinácii
 • Možnosť zvoliť si predmety podľa záujmu a potrieb a podľa jazykov
 • Vysoká kvalita tútorov (vyučujúcich) z praxe
 • Možnosť splátok bez navýšenia ceny
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Možnosť výberu z mnohých špecializácií
 • Online knižnica so stovkami odborných titulov 
 • Oxfordský tútorský model
 • Kvalitný online Študentský informačný systém (SIS)
 • Inštitút ombudsmana a Board of Directors
 • Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

 • 0

  špecializácií štúdia
  online PhD

 • 0

  voliteľných
  predmetov

 • 0

  mesiacov - priemerná
  doba štúdia

 • 0

  krajín, z ktorých sú
  naši študenti

Štruktúra programu Interactive Online PhD

Program Interactive Online PhD sa skladá z 10 predmetov. Študent absolvuje 2 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu), 2 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu) a 6 predmetov Vedecko-výskumného modulu (predmety sú rovnaké pre všetkých študentov). Neoddeliteľnou súčasťou programu Interactive Online PhD je publikačná činnosť.

 • Manažment

  Manažment
  Strategický manažment

 • Projektový manažment

  Projektový manažment
  Team management

 • Financie

  Finančný manažment
  Manažment rizík

 • Marketing

  Globálny marketing
  Marketingová komunikácia

 • HR manažment

  Manažment ľudských zdrojov
  Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Podrobné informácie o Online PhD

vám radi zašleme zdarma na váš e-mail. 

Cenník štúdia online PhD

  štvrťročne *
(8 splátok do 2 rokov)
jednorazová platba *​
Bežná cena

 795 € 

6 360 € 

Akčná cena

733 €

5 860 €

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

 

 

 

Kurzovné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií.

V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.


Podrobný cenník

Podmienky prijatia na štúdium

Čo musí spĺňať uchádzač o štúdium Interactive Online PhD?

 • Znalosť jazyka zvoleného programu (slovenský, český, anglický alebo španielsky).
 • VŠ vzdelanie magisterského alebo inžinierskeho stupňa alebo ich zahraničný ekvivalent (MBA, MSc).
 • Predpoklad pre samostatnú odbornú prácu.

Dokumenty potrebné pre prijatie:

 • prihláška na štúdium,
 • návrh a osnova dizertačnej práce (po konzultácii s LIGS University),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis (vrátane fotografie) zahŕňajúci prípadnú doterajšiu vedeckú a publikačnú činnosť.

Prihláste sa na bezplatný webinár!

Pravidelne pre vás organizujeme online webináre zdarma, prostredníctvom ktorých sa s vami chceme podeliť o zaujímavé informácie a trendy z rôznych manažérskych oblastí. Najbližší webinár LIGS University na tému „Investičné myslenie v reakcii na dianie na trhu" sa uskutoční 22. 11. 2017 o 17:00 hod. Webinárom vás prevedie tútor LIGS University Martin Širůček.

Mám záujem o štúdium online PhD

* údaje označené týmto znakom sú povinné

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov výlučne pre potreby LIGS University v súlade s príslušných zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, v ktorých pôsobia naši študenti a absolventi

Cenník štúdia Interactive Online PhD

  štvrťročne *
(8 splátok do 2 rokov)

jednorazová platba *

Bežná cena

795 € 

6 360 € 

Akčná cena

733 €

5 860 €

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

Kurzovné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

Kurzovné zahŕňa:
 

 • elektronické materiály,
 • prístup a využívanie Študentského informačného systému,
 • odbornú supervíziu školiteľa,
 • spätnú väzbu od tútorov,
 • konzultácie, telefonickú a e-mailovú komunikáciu s tútormi,
 • nepovinné stretnutie s tútormi (odborné semináre a pod.),
 • poplatok za záverečnú skúšku.

Kurzovné nezahŕňa:
 

 • telekomunikačné poplatky a  poplatky za pripojenie k internetu,
 • náklady na získanie jazykového certifikátu,
 • cestovné a iné náklady.