Chcem študovať

Titul PhD

Titul PhD

Čo je Titul PhD?

Titul PhD u nás určite netreba nijak zvlášť predstavovať. Skratka PhD pochádza z latinského „philosophiae doctor“, u nás prekladané ako doktor filozofie. Jedná sa o postgraduálny univerzitný titul, nazývaný aj tzv. „veľký doktorát“. Titul PhD reprezentuje najvyššiu formu akademického vzdelania a jeho získanie určite zlepší vaše profesné vyhliadky.

PhD a uplatnenie v praxi

Hoci PhD predstavuje teoretické štúdium - uskutočňovanie výskumu a písanie dizertačnej práce, absolventi tohto programu zďaleka „nie sú odsúdení “ iba pre akademickú pôdu. Ideálnym príkladom je štúdium PhD v oblasti managementu, marketingu, či financií, kde sa študent zaoberá výskumom, analýzou a interpretáciou dát a ich vyhodnocovaním.

Na základe svojich poznatkov je študent nielen odborníkom vo svojom odbore, ale tiež svojimi závermi prispieva do konkrétnej vedeckej oblasti.

Pre koho je PhD?

Program PhD je vhodný pre študentov alebo profesionálov, ktorí sa zaujímajú o konkrétnu problematiku v určitej vedeckej oblasti a chcú ju skúmať do hĺbky. Znamená to vedenie výskumu a písanie dizertačnej práce a tiež publikáciu odborných článkov týkajúcich sa zvolenej špecializácie v priebehu štúdia.

Štúdium PhD trvá spravidla tri roky, pričom závisí na konkrétnom prístupe a množstve času, ktorý je študent ochotný či schopný štúdiu poskytnúť.

PhD sa líši od krajiny

Titul PhD získaný na LIGS University je poskytovaný podľa pravidiel amerického vzdelávacieho systému a je vydávaný americkou univerzitou, nekorešponduje teda s titulom PhD vydávaným na Slovensku. V skratke sa teda jedná o „americké PhD“.

Interactive Online PhD

Program PhD (Doctor of Philosophy) môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium PhD časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete slovenčine, češtine, angličtineči ruštine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si volíte špecializáciu svojho PhD programe aj jednotlivé predmety, ktoré chcete študovať. Záleží len na vás a vašich preferenciách.

Viac informácií Prihláška

615 EUR / štvrťročne
554 EUR / štvrťročne