Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

LIGS Awards 2010

Víťazom LIGS AWARDS 2010 sa stal PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Doktor Veteška patrí medzi popredných českých odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, andragogiky a rozvoja ľudských zdrojov. Prednáša na Univerzite Jána Amosa Komenského Praha a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vedie a zúčastňuje sa riešení mnohých tuzemských a zahraničných grantov a výskumných projektov v oblasti modernizácie a inovácie ďalšieho profesijného vzdelávania.

Od roku 2008 je predsedom Českej andragogickej spoločnosti, predsedom edičnej rady Česká a slovenská andragogika, šéfredaktorom a členom redakčnej rady Andragogická revue, časopisu zameraného na teóriu vzdelávania dospelých, rozvoj ľudských zdrojov a andragogiku.

Dr. Veteška publikuje monografie a štúdie najmä z oblasti vzdelávania a rozvoja podľa kompetencií, celoživotného vzdelávania, mediácie a probácie. Mnoho jeho textov je zameraných na kurikulárnu reformu českého a európskeho vzdelávacieho systému.

Přihlásit se do studenstské sekce