Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

LIGS Awards 2012

Víťazkou LIGS AWARDS 2012 sa stala Mgr. Marta Gellová

Mgr. Marta Gellová pôsobí ako poradca generálneho riaditeľa spoločnosti Česká pojišťovna. Už niekoľko rokov sa podieľa na zavedení profesijných štandardov a finančného vzdelávania profesionálov na finančnom trhu Českej republiky a finančnej gramotnosti českych občanovi vôbec. Za zmienku určite stojí jej nezanedbateľný podiel na tvorbe Národnej stratégie finančného vzdelávania, ktorá vznikla v pracovnej skupine pod vedením MF. V rámci úzkej spolupráce s MF sa Marta takmer dva roky aktívne podieľala na príprave koncepcie zákona o finančnom sprostredkovaní, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú práve profesijné, vzdelávacie, certifikačné a etické štandardy na finančnom trhu. Vďaka jej dlhoročnému pôsobeniu v európskych profesijných štruktúrach získala nadhľad nad miestnou problematikou a priviedla do Českej republiky európsky uznávané profesijné štandardy vzdelávania (EFA a EFP) s prepojením na európsky rámec kvalifikácie (EQF). Vďaka jej aktivitám sa môže Česká republika hrdo zaradiť medzi európske štáty, kde sú tieto štandardy zavedené a uznávané, čo má veľmi pozitívny vplyv na vývoj profesie finančného poradenstva ako aj na finančnú gramotnosť všeobecne. Je potrebné pripomenúť aj úzku spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami, školami, štátnymi orgánmi, ale aj združeniami na ochranu spotrebiteľov a v neposlednom rade aj charitatívnymi organizáciami (napr. azylové domy), ktorú vo svojej kariére vždy silné propagovala.

Přihlásit se do studenstské sekce