Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

LIGS odporúča medzinárodnú vedeckú konferenciu s participáciou PedF UK „VZDELÁVANIE DOSPELÝCH 2018“

Študentom doktorandských programov Ph.D. a DBA odporúčame účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Vzdelávanie dospelých 2018 - transformácia v ére digitalizácie a umelá inteligencia“. Konferencia bude organizovaná Českou andragogickou spoločnosťou (ČAS) s participáciou Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity a uskutoční sa 11. a 12. decembra 2018 v Prahe.

Publikovanie príspevku do recenzovaného zborníka

Taktiež by sme radi upozornili na možnosť odoslania príspevku do recenzovaného zborníka „Proceedings of the 8th International Adult Education Conference 2018“ (ISBN 978-80-906894-4-2), ktorého vydavateľom bude Česká andragogická spoločnosť, z.s., Praha za účasti Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity.

ČAS sa bude opätovne usilovať o zaradenie do databázy WoS Conference Proceedings Citation Index, čo je výborná príležitosť na publikovanie Vášho odborného textu a získanie kreditov v rámci štúdia!

Termín podania prihlášky je 30. november 2018

Príspevky do zborníka môžete zasielať do 31. januára 2019.

Účasť na konferencii či príspevok do zborníka vrelo odporúčame.

Viac informácií a prihlášku nájdete tu.

Přihlásit se do studenstské sekce