Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Osobné údaje

Trvalé bydlisko

Kontaktná adresa

 

Platba školného

Dizertačná práca

Študijný plán


Vyberte si 1 špecializáciu. (Každá špecializácia obsahuje 2 predmety.).
  Manažment

Manažment
Strategický manažment

  Manažment ľudských zdrojov

Manažment ľudských zdrojov
Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

  Marketing

Globálny marketing
Marketingová komunikácia

  Projektový manažment

Projektový manažment
Team management

  Financie

Finančný manažment
Manažment rizík

Vyberte si 2 predmety. (Vybrané predmety nesmú byť zhodné s predmetmi špecializácie.)
  E-Commerce
  Finančné trhy a investovanie
  Finančný manažment
  Finančný reporting a analýzy
  Globálny marketing
  Internetová komunikácia
  Krízový manažment
  Manažérske účtovníctvo
  Manažment
  Manažment ľudských zdrojov
  Manažment rizík
  Manažment zmien
  Marketingová komunikácia
  Medzinárodný obchod
  Nábor a výber pracovníkov
  Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov
  Procesný manažment
  Projektový manažment
  Strategický manažment
  Strategický manažment predaja
  Spoločenská zodpovednosť firiem
  Team management

Prílohy

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov výlučne pre potreby LIGS University v súlade s príslušných zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu.

 

Přihlásit se do studenstské sekce