Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Osobné údaje

Trvalé bydlisko

Kontaktná adresa

 

Platba školného

Študijný plán


Vyberte si 1 špecializáciu. (Každá špecializácia obsahuje 7 predmetov.).
  Manažment

Manažment
Human Resources
Strategický manažment
Krízový manažment
Projektový manažment
Procesný manažment
Manažment rizík

  Manažment ľudských zdrojov

Manažment
Human Resources
Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov
Získavanie a výber pracovníkov
Projektový manažment
Komunikácia
Manažérska etiketa a etika

  Finančný manažment

Manažment
Financie
Finančný reporting a analýzy
Manažérske účtovníctvo
Manažment rizík
Finančné trhy a investovanie
Krízový manažment

  Marketing

Manažment
Marketing
Globálny marketing
Marketingová komunikácia
E-Commerce
Internetová komunikácia
Komunikácia s médiami

Vyberte si 5 predmetov. (Vybrané predmety nesmú byť zhodné s predmetmi špecializácie.)
  Strategický manažment
  Krízový manažment
  Manažment rizík
  Projektový manažment
  Procesný manažment
  Marketing
  Globálny marketing
  Marketingová komunikácia
  E-Commerce
  Internetová komunikácia
  Manažment
  Human Resources
  Financie
  Komunikácia
  Finančné trhy a investovanie
  Manažérske účtovníctvo
  Finančný reporting a analýzy
  Manažment cestovného ruchu
  Civilná letecká doprava
  Komunikácia s médiami
  Manažérska etiketa a etika
  Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov
  Získavanie a výber pracovníkov
  Medzinárodné obchodné rokovania
  Medzinárodné obchodné vzťahy
  Strategický manažment predaja
  Key Account Management
  Plánovanie IT stratégie
  IT infraštruktúra

Prílohy

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov výlučne pre potreby LIGS University v súlade s príslušných zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu.

 

Přihlásit se do studenstské sekce