Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Akreditácie, certifikácie a partnerstvá

LIGS University je kvalitná medzinárodná americká univerzita, ktorá intenzívne pracuje na svojom rozvoji. Spĺňa všetky náležitosti a dodržiava zákony Spojených štátov amerických aj štátu Havaj. Je držiteľom najvyššieho stupňa medzinárodnej akreditácie ASIC Premier University, člena CHEA International Quality Group. Ďalej je členom mnohých organizácií a asociácií a neustále pracuje na získavaní ďalších akreditácií. Výpis z havajského obchodného registra a ďalšie právne dokumenty nájdete tu.


 

Dlhodobým cieľom LIGS University je získanie akreditácie uznávanej Ministerstvom školstva USA, preto požiadala o udelenie Eligibility (statusu spôsobilosti) od akreditačnej asociácie WASC Senior College and University Commission (WSCUC). Akreditačná asociácia WSCUC žiadosť posúdila a rozhodla, že LIGS University je oprávnená pokračovať v procese žiadosti o získanie počiatočnej akreditácie a pripravuje sa na ďalšie kroky na prípravu akreditácie. Eligibility nie je oficiálnym statusom WSCUC ani nezaručuje prípadnú akreditáciu. Jedná sa o predbežné rozhodnutie, že inštitúcia je potenciálne akreditovateľná a môže pokračovať v hodnotiacom procese pre získanie počiatočnej akreditácie od WSCUC. Prvá návšteva na dosiahnutie počiatočnej akreditácie sa musí uskutočniť do piatich rokov od získania statusu Eligibility. Prípadné otázky týkajúce sa Eligibility prosím adresujte LIGS University alebo WSCUC (www.wascsenior.org alebo na 510-748-9001).

LIGS University získala medzinárodnú akreditáciu Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) a vďaka splneniu mnohých kritérií kvality a používaným vzdelávacím postupom a prístupu k študentom získala status ASIC Premier University. ASIC je uznávaná britská akreditačná autorita pre UK Visas and Immigration (UKVI), je jedna z medzinárodných akreditačných asociácií zaradených na zozname Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členom CHEA International Quality Group (CIQG).  Ďalej je členom British Quality Foundation (BQF), European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global Universities in Distance Education Association (GUIDE), The Association of International Education Administrators (AIEA) a European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Certifikát akreditácie ASIC Premier University pre LIGS University.

LIGS University v zozname ASIC International Accredited Colleges Directory.

 

Získanie tzv. národnej či regionálnej akreditácie v USA nie je povinné. LIGS University je regulovaná zákonom štátu Havaj číslo 446E.

Z dôvodu odlišností amerického a európskeho vzdelávacieho systému a v súlade s požiadavkami zákonov štátu Hawaii je uvádzaná informácia dôležitá predovšetkým pre študentov zo Spojených štátov, a to, že LIGS University nie je akreditovaná agentúrou uznávanou Ministerstvom školstva USA. (Poznámka: v Spojených Štátoch požaduje mnoho licenčných autorít pre uznanie spôsobilosti na udelenie licencie akreditované tituly. V niektorých prípadoch môžu akreditované vysoké školy neakceptovať predmety a vzdelanie získané na neakreditovaných vysokých školách a niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať štátom akreditovaný titul pre uznanie spôsobilosti pre zamestnanie.)

Sme radi, že na LIGS University študujú študenti z niekoľkých desiatok krajín na celom svete vrátane USA. Potvrdzuje to vysokú kvalitu, vynikajúci prístup a servis pre študentov, čo dokazuje tiež získanie medzinárodnej akreditácie ASIC Premier University a udelenie Eligibility (statusu spôsobilosti) od akreditačnej asociácie ASCUC uznávanej Ministerstvom školstva USA.

Partnerstvá a členstvá

Quality International Study Abroad Network (QISAN)

LIGS University je inštitucionálnym členom Quality International Study Abroad Network (QISAN).

Jednotliví členovia QISAN preukazujú odbornú a etickú prax pri prijímaní študentov a pri poskytovaní vysoko kvalitných a relevantných študijných programov. Členovia QISAN tiež musia preukázať starostlivosť a podporu pre študentov, rovnako ako prísny kódex študijných postupov. Viac informácii o QISAN sa môžete dozvedieť na www.qisan.com.

 

Association for Educational Communications and Technology

Asociácia pre vzdelávanie a technológie (AECT) je profesijné združenie tisícov pedagógov a ďalších, ktorých aktivity sú zamerané na zlepšovanie výučby prostredníctvom technológie. AECT je významnou organizáciou pre tých, ktorí sa aktívne podieľajú na návrhoch a implementáciách inovatívnych riešení a nových prístupov k vyučovaniu a vzdelávaniu. AECT je najstaršou profesionálnou organizáciou svojho druhu a neustále si udržiava postavenie v tejto oblasti. Viac informácii o AECT sa môžete dozvedieť na www.aect.org.

CCF Consulting s.r.o.

Pri realizácii programov spolupracuje LIGS University so spoločnosťou CCF Consulting, ktorej konateľ Ing. Zdeněk Maryško, MBA je zmluvným trénerom medzinárodnej manažérskej školy GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL, ktorá už viac ako 40 rokov pôsobí po celom svete v oblasti manažérskych, predajných a ďalších tréningov. Viac informácií nájdete na: www.ccfconsulting.cz

Česká andragogická společnost (ČAS)

ČAS je združenie odborníkov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú teóriou a praxou vzdelávania dospelých. Z aktivít združenia možno spomenúť vydávanie vlastnej knižnej edície "Česká a slovenská andragogika", organizovanie pravidelných jarných a zimných cyklov prednášok a realizáciu vzdelávacích akcií, napríklad rekvalifikačného vzdelávacieho programu Mediátor. V súčasnej dobe rieši ČAS európsky projekt Grundtvig - Education and Culture Lifelong Learning Programme a je odborným garantom projektu Vzdelávanie lektorov a Lektor v ďalšom profesijnom vzdelávaní dospelých, ktoré sú realizované v rámci Operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť v niekoľkých krajoch ČR. Viac informácií nájdete na www.andragogika.info.

Diners Club CS, s.r.o.

Vydavateľ prestížnych platobných kariet. Vďaka uzavretému partnerstvu s českým zastúpením nadnárodnej spoločnosti získavajú študenti LIGS University  platobnú kartu Diners Club Pure+ (v CZK) so všetkými jej výhodami za zvýhodnených podmienok. Viac informácií nájdete na: www.dinersclub.cz

GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL s.r.o.

Medzinárodná manažérska škola, ktorá takmer 50 rokov pôsobí po celom svete v oblasti manažérskych, predajných a ďalších tréningov. V Českej republike pôsobí 20 rokov. Viac informácií nájdete na: www.gustavkaeser.com

The Chamber of Commerce Hawaii

Havajská obchodná komora má za svoj cieľ obchodné záujmy a rast podnikateľskej aktivity na území štátu Hawaii. Poskytuje obchodné školenia a tréningy, tiež pomáha podnikateľom vyhľadávaním networkingových a marketingových príležitostí. Jej misiou je neustále zlepšovanie podnikateľskej sféry s cieľom hospodárskeho rastu. Havajská hospodárska komora je centrom pre podnikanie na Hawaii s dlhoročnou tradíciou, na trhu pôsobí už viac ako 160 rokov. Pre viac informácii navštívte stránky www.cochawaii.com.

Channel Crossings s.r.o.

Spoločnosť Channel Crossings pôsobí na trhu od roku 1993 a patrí medzi najväčšie české jazykovej agentúry. Svojim klientom poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania pre firmy aj verejnosť, vrátane prípravy na medzinárodné jazykové skúšky, jazykový audit, e-learning a odborné kurzy. Ďalej ponúka preklady a tlmočenie a širokú ponuku zahraničných jazykových kurzov na mieru (vrátane manažérskych). Viac informácií nájdete na: www.chc.cz.

Intercultural Communications College

Intercultural Communications College poskytuje od roku 1991 výučbu cudzích jazykov pre študentov z celého sveta. ICC ponúka celú škálu rôznych programov: komunikácia v angličtine, angličtina pre podnikanie a business TOEIC, prípravné kurzy pre Cambridgeskú skúšku z jazyka, CELTA vzdelávanie učiteľov a iné. Viac informácií o ICC sa dozviete na webových stránkach www.icchawaii.edu alebo na Facebooku.

Regie Radio Music (RRM)

RRM je v ČR najväčším mediálnym a obchodným zastúpením pre predaj komerčného času najsilnejších rádií v éteri aj na internete. Do portfólia Regie Radio Music patrí Rádio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, ďalej BBC / ZET, Rádio Bonton, Rock Zone, Dance radio, ale tiež internetové produkty zasahujúce rôznorodé cieľové skupiny, napr. Pigy.cz, Motomail, Koule.cz. RRM je súčasťou mediálnej skupiny Lagardère, ktorá pôsobí v mnohých krajinách sveta. LIGS University s RRM dlhodobo spolupracujú najmä v oblasti reklamy, marketingu a manažérskeho vzdelávania zamestnancov RRM. RRM je tradičným mediálnym partnerom ceny LIGS AWARDS, ktorá každoročne oceňuje osobnosti venujúce sa oblasti rozvoja vzdelávania dospelých. Viac informácií nájdete na: www.rrm.cz

Přihlásit se do studenstské sekce