Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Akreditácie, certifikácie a partnerstvá

Kvalita, prínos, starostlivosť a pomoc študentom z celého sveta patria medzi hlavné hodnoty našej univerzity. Preto neustále pracujeme na inováciách a zlepšovaní programov a vzdelávacích prístupov, rovnako ako na získaní ďalších akreditácií a certifikácií, ktoré potvrdzujú vysokú úroveň a jedinečný prístup LIGS University v oblasti online vzdelávania.

Na akom právnom základe pôsobí LIGS University?

LIGS University je založená a regulovaná zákonom štátu Havaj, USA, číslo 446E v platnom znení.

V roku 2004/5 bolo týmto zákonom regulovaných približne 150 vysokých škôl. Podľa posledných dostupných údajov je v súčasnosti takýchto škôl 12, vrátane LIGS University. Ostatné nespĺňali podmienky zákona a museli svoju činnosť ukončiť
Zdroj: Department of Commerce and Consumer Affairs štátu Havaj, USA.

Musí mať LIGS University nejakú akreditáciu zo zákona?

Nemusí, lebo je regulovaná priamo zákonom.

Akreditácie sú dobrovoľné a záleží na rozhodnutí danej školy, či sa chce o nejaké usilovať. My každopádne akreditácie a certifikácie považujeme za dôležitý signál toho, že na sebe školy pracujú, rozvíjajú sa a skvalitňujú svoje programy, ich účinnosť a prínos. A ani LIGS University nie je výnimkou.

Je LIGS akreditovaná?


Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)
 

Áno, LIGS University je držiteľom medzinárodnej akreditácie Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) a vďaka splneniu mnohých kritérií kvality, používaným vzdelávacím postupom a prístupu k študentom získala status ASIC Premier University.

 

 

Better Business Bureau (BBB)
 

LIGS je tiež držiteľom akreditácie Better Business Bureau® s najvyšším ratingom, a zaradila sa tak medzi takmer 400 000 akreditovaných firiem v USA a Kanade dodržiavajúcich vysoké štandardy tejto asociácie v oblasti jednania, správania a vystupovania. Udelená akreditácia BBB potvrdzuje našu kvalitu, prístup a splnenie všetkých akreditačných štandardov BBB a tiež štandardov dôveryhodnosti (Standard for Trust)
Certifikát LIGS Universtity

Prečo je naším dlhodobým cieľom akreditácia uznávaná americkým ministerstvom školstva

Získanie tzv. národnej alebo regionálnej akreditácie nie je v USA povinné. LIGS University je regulovaná priamo zákonom štátu Havaj číslo 446E. LIGS University však vynakladá všetko úsilie, aby svojim študentom poskytla čo najlepšie vzdelanie. Získanie akreditácie uznávané americkým ministerstvom školstva potvrdzuje dôveryhodnosť dodržiavania svojich štandardov, spoľahlivosť v globálnom uznávaní titulov, členstvo v uznávanom medzinárodnom spoločenstve a záruku neustáleho zlepšovania a rastu.

Z dôvodu odlišností amerického a európskeho vzdelávacieho systému a v súlade s požiadavkami zákonov štátu Havaj je táto informácia dôležitá predovšetkým pre študentov zo Spojených štátov: LIGS University nie je akreditovaná akreditačnou agentúrou uznávanou Ministerstvom školstva USA. (Poznámka: v Spojených štátoch požaduje mnoho licenčných autorít pre uznanie spôsobilosti pre udelenie licencie akreditované tituly. V niektorých prípadoch môžu akreditované vysoké školy neakceptovať predmety a vzdelanie získané na neakreditovaných vysokých školách a niektorí zamestnávatelia môžu vyžadovať štátom akreditovaný titul pre uznanie spôsobilosti pre zamestnanie.)

Sme radi, že na LIGS University študujú študenti z niekoľkých desiatok krajín sveta vrátane USA. Potvrdzuje to vysokú kvalitu, vynikajúci prístup a servis pre študentov, čo dokazuje aj získanie medzinárodnej akreditácie ASIC Premier University, akreditácie Better Business Bureau® s najvyšším ratingom, ISO 9001, ISO 27001 a ISO 29990: 2010 a úsilie o získanie akreditácie americkým ministerstvom školstva. Našu cestu za touto akreditáciou môžete sledovať tu.

Viac informácií o akreditáciách LIGS

 • Viac o akreditácii ASIC Premier University

  ASIC je uznávaná britská akreditačná autorita pre UK Visas and Immigration (UKVI), je jedna z medzinárodných akreditačných asociácií zaradených na zozname Council for Higher Education Accreditation (CHEA) v USA a je členom CHEA International Quality Group (CIQG).  Ďalej je členom British Quality Foundation (BQF), European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Global Universities in Distance Education Association (GUIDE), The Association of International Education Administrators (AIEA) a European Distance and E-Learning Network (EDEN).

  Certifikát akreditácie ASIC Premier University pre LIGS University.

  LIGS University v zozname ASIC International Accredited Colleges Directory.

 • Viac o akreditácii Better Business Bureau®

  LIGS je tiež držiteľom akreditácie Better Business Bureau® s najvyšším možným ratingom A+, a zaradila sa tak medzi takmer 400 000 akreditovaných firiem v USA a Kanade dodržiavajúcich vysoké štandardy tejto asociácie v oblasti jednania, správania a vystupovania. Udelená akreditácia BBB potvrdzuje našu kvalitu, prístup a splnenie všetkých akreditačných štandardov BBB a tiež štandardov dôveryhodnosti (Standard for Trust).

  Krátko o Better Business Bureau®:

  Better Business Bureau® (s viac než storočnou tradíciou) nastavuje, sleduje a vyhodnocuje štandardy pre etické obchodné jednanie.

  • BBB akreditovala takmer 400 000 spoločností v USA a Kanade dodržujúcich tieto vysoké štandardy.
  • BBB pomáha spotrebiteľom identifikovať dôveryhodné podniky prostredníctvom viac ako 4 miliónov BBB Business Reviews.
  • BBB stanovuje štandardy (pre každoročne vyhodnocované) tisíce reklám a hodnotí ich, aby zaistila, že ľudia môžu veriť tomu, čo hovoria inzerenti.
  • BBB stanovuje štandardy a hodnotí praktiky tisícov charít, nadácií a neziskových organizácií, aby darcovia vedeli, kam posielajú peniaze.
  • BBB ponúka svoje národné a miestne spotrebiteľské služby online a osobne. Vďaka svojmu úsiliu BBB každoročne pomáha miliónom ľudí.

  Certifikát Better Business Bureau®

   

Medzinárodné certifikácie ISO (International Organization for Standardization)

LIGS University je držiteľom certifikátu ISO/IEC 27001, medzinárodne platného štandardu, ktorý definuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti informácií, no predovšetkým na riadenie bezpečnosti informácií pre zamestnancov, procesy, IT systémy a stratégiu firmy. A taktiež zaručuje súlad s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami (predovšetkým s ochranou osobných údajov). ISO 27001 potvrdzuje vybudovanie systémového prístupu, prináša väčšiu bezpečnosť a znižuje riziko úniku citlivých informácií.

LIGS University je držiteľom certifikátu systému kvality manažmentu organizácie ISO 9001, ktorý ako medzinárodne uznávaný auditovaný certifikát prináša organizáciám zvýšenie dôveryhodnosti.

 

LIGS University je tiež držiteľom certifikátu systému kvality ISO 29990:2010, ktorý potvrdzuje, že LIGS University dodržiava a neustále zlepšuje kvalitný systém riadenia našich vzdelávacích služieb v celom poskytovanom rozsahu.

Partnerstvá a členstvá

Quality International Study Abroad Network (QISAN)

LIGS University je inštitucionálnym členom Quality International Study Abroad Network (QISAN).

Jednotliví členovia QISAN preukazujú odbornú a etickú prax pri prijímaní študentov a pri poskytovaní vysoko kvalitných a relevantných študijných programov. Členovia QISAN tiež musia preukázať starostlivosť a podporu pre študentov, rovnako ako prísny kódex študijných postupov. Viac informácii o QISAN sa môžete dozvedieť na www.qisan.com.

 

Association for Educational Communications and Technology

Asociácia pre vzdelávanie a technológie (AECT) je profesijné združenie tisícov pedagógov a ďalších, ktorých aktivity sú zamerané na zlepšovanie výučby prostredníctvom technológie. AECT je významnou organizáciou pre tých, ktorí sa aktívne podieľajú na návrhoch a implementáciách inovatívnych riešení a nových prístupov k vyučovaniu a vzdelávaniu. AECT je najstaršou profesionálnou organizáciou svojho druhu a neustále si udržiava postavenie v tejto oblasti. Viac informácii o AECT sa môžete dozvedieť na www.aect.org.

The Chamber of Commerce Hawaii

Havajská obchodná komora má za svoj cieľ obchodné záujmy a rast podnikateľskej aktivity na území štátu Hawaii. Poskytuje obchodné školenia a tréningy, tiež pomáha podnikateľom vyhľadávaním networkingových a marketingových príležitostí. Jej misiou je neustále zlepšovanie podnikateľskej sféry s cieľom hospodárskeho rastu. Havajská hospodárska komora je centrom pre podnikanie na Hawaii s dlhoročnou tradíciou, na trhu pôsobí už viac ako 160 rokov. Pre viac informácii navštívte stránky www.cochawaii.com.

Channel Crossings s.r.o.

Spoločnosť Channel Crossings pôsobí na trhu od roku 1993 a patrí medzi najväčšie české jazykovej agentúry. Svojim klientom poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania pre firmy aj verejnosť, vrátane prípravy na medzinárodné jazykové skúšky, jazykový audit, e-learning a odborné kurzy. Ďalej ponúka preklady a tlmočenie a širokú ponuku zahraničných jazykových kurzov na mieru (vrátane manažérskych). Viac informácií nájdete na: www.chc.cz.

CCF Consulting s.r.o.

Pri realizácii programov spolupracuje LIGS University so spoločnosťou CCF Consulting, ktorej konateľ Ing. Zdeněk Maryško, MBA je zmluvným trénerom medzinárodnej manažérskej školy GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL, ktorá už viac ako 40 rokov pôsobí po celom svete v oblasti manažérskych, predajných a ďalších tréningov. Viac informácií nájdete na: www.ccfconsulting.cz

Česká andragogická společnost (ČAS)

ČAS je združenie odborníkov a vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú teóriou a praxou vzdelávania dospelých. Z aktivít združenia možno spomenúť vydávanie vlastnej knižnej edície "Česká a slovenská andragogika", organizovanie pravidelných jarných a zimných cyklov prednášok a realizáciu vzdelávacích akcií, napríklad rekvalifikačného vzdelávacieho programu Mediátor. V súčasnej dobe rieši ČAS európsky projekt Grundtvig - Education and Culture Lifelong Learning Programme a je odborným garantom projektu Vzdelávanie lektorov a Lektor v ďalšom profesijnom vzdelávaní dospelých, ktoré sú realizované v rámci Operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť v niekoľkých krajoch ČR. Viac informácií nájdete na www.andragogika.info.

Diners Club CS, s.r.o.

Vydavateľ prestížnych platobných kariet. Vďaka uzavretému partnerstvu s českým zastúpením nadnárodnej spoločnosti získavajú študenti LIGS University  platobnú kartu Diners Club Pure+ (v CZK) so všetkými jej výhodami za zvýhodnených podmienok. Viac informácií nájdete na: www.dinersclub.cz

GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL s.r.o.

Medzinárodná manažérska škola, ktorá takmer 50 rokov pôsobí po celom svete v oblasti manažérskych, predajných a ďalších tréningov. V Českej republike pôsobí 20 rokov. Viac informácií nájdete na: www.gustavkaeser.com

Intercultural Communications College

Intercultural Communications College poskytuje od roku 1991 výučbu cudzích jazykov pre študentov z celého sveta. ICC ponúka celú škálu rôznych programov: komunikácia v angličtine, angličtina pre podnikanie a business TOEIC, prípravné kurzy pre Cambridgeskú skúšku z jazyka, CELTA vzdelávanie učiteľov a iné. Viac informácií o ICC sa dozviete na webových stránkach www.icchawaii.edu alebo na Facebooku.

Regie Radio Music (RRM)

RRM je v ČR najväčším mediálnym a obchodným zastúpením pre predaj komerčného času najsilnejších rádií v éteri aj na internete. Do portfólia Regie Radio Music patrí Rádio Impuls, Frekvence 1, Evropa 2, ďalej BBC / ZET, Rádio Bonton, Rock Zone, Dance radio, ale tiež internetové produkty zasahujúce rôznorodé cieľové skupiny, napr. Pigy.cz, Motomail, Koule.cz. RRM je súčasťou mediálnej skupiny Lagardère, ktorá pôsobí v mnohých krajinách sveta. LIGS University s RRM dlhodobo spolupracujú najmä v oblasti reklamy, marketingu a manažérskeho vzdelávania zamestnancov RRM. RRM je tradičným mediálnym partnerom ceny LIGS AWARDS, ktorá každoročne oceňuje osobnosti venujúce sa oblasti rozvoja vzdelávania dospelých. Viac informácií nájdete na: www.rrm.cz

Často kladené otázky k akreditácii

Je možné tituly LIGS University používať?
Áno. Absolventi dostanú diplom z americkej univerzity (LIGS University), ktorý môžu legálne používať. Bez nostrifikácie v SR im však pravdepodobne nebude titul zapísaný do dokladov, napr. do občianskeho preukazu.

Je možné tituly udelené LIGS University nostrifikovať ministerstvom školstva SR?
LIGS University je americká univerzita (nie slovenská), spĺňajúca podmienky zákonov USA a štátu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde pôsobí, sídli, vykonáva a riadi akademické činnosti. Nejedná sa teda o univerzitu založenú podľa zákonov iných štátov sveta (vrátane SR - zákon o VŠ), s pobočkou na územiach daných štátov a podliehajúcu miestnym legislatívam. Prípadnú možnosť založiť pobočku v SR budeme v budúcnosti zvažovať, v súčasnosti sa sústredíme na získanie americkej federálnej akreditácie.

Doplňujúce informácie k nostrifikácii
Ako globálna online univerzita nemáme skúsenosti s nostrifikáciou v SR (a rovnako tak ani v ďalších 56 krajinách, odkiaľ sú naši študenti a absolventi), pretože o nostrifikáciu musia požiadať  študenti sami (podľa podmienok svojich krajín).   
Naši študenti na LIGS University študujú primárne kvôli svojmu rozvoju, aby sa zlepšili a zvyšovali svoju odbornú úroveň, využívali efektívne online vzdelávanie a boli členmi medzinárodnej komunity študentov a absolventov, nie kvôli uznaniu titulu ako rovnocenného titulu v SR (magisterskému alebo doktorskému).

Odporučenie: Pokiaľ je Vaším cieľom získanie nostrifikovaného titulu v SR, nemôžeme to zaručiť a odporúčame Vám sa o podmienkach možnej nostrifikácie včas informovať na Ministerstve školstva SR.

Přihlásit se do studenstské sekce