Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Executive MBA

Distančné štúdium Master of Business Administration (2 dvojdňové tutoriály za pol roka)


Štúdium Executive MBA je založené na pravidelnom osobnom stretávaní študentov a tútorov (vyučujúcich) na dvojdňových tutoriáloch (sústredeniach), na ktorých študenti riešia reálne problémy z ich manažérskeho života.  

 • Vymeňte si cenné skúsenosti a diskutujte o témach, ktoré vás zaujímajú – počas osobných stretnutí máte možnosť zaoberať sa problematikou, ktorá vás zaujíma a získať názory a skúsenosti od ostatných 
 • Nie ste v tom sami – počas celého štúdia ste súčasťou študijnej skupiny, v ktorej študenti spolupracujú a navzájom sa podporujú
 • Získavate skúsenosti a znalosti od profesionálov – tútori (vyučujúci) LIGS University – odborníci z praxe vám odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti
 • Využite štúdium MBA pre svoj maximálny prínos a úžitok – svoje znalosti môžete obohatiť účasťou na webinároch
 • Rozvrhnite si svoje školné do splátok – štúdium online MBA na LIGS University je cenovo dostupné, daňovo uznateľné, a školné si navyše môžete rozložiť až do ôsmych splátok počas celého trvania svojho štúdia
 • Zahájenie novej skupiny 16. 11. 2018


Cenník MBA         Chcem študovať

Podrobné informácie

o Executive MBA vám radi
zašleme na váš e-mail.


Prečo študovať Executive MBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tútorov – praktický prínos vášho štúdia
 • Osobní stretávanie – výmena skúseností, názorov a diskusie o témach z praxe
 • Študentský informační systém – informácie a materiály na jednom mieste, prístupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu na celom svete
 • Online knižnica – knihy a študijné materiály v cene štúdia
 • Možnosť štúdia na splátky bez navýšenia ceny školného 
 • Medzinárodná akreditácia ASIC Premier University – potvrdenie kvality a vysokého štandardu štúdia na LIGS University
 • Okamžitý prínos a previazanosť s praxou – znalosti a schopnosti ihneď využiteľné vo vašej práci
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce – štúdiom MBA získate výhodu na trhu práce
 • Titul MBA – prestížny a svetovo uznávaný titul MBA a diplom z americkej LIGS University 

Reference

 

Kde pôsobia študenti a absolventi
LIGS University?

 • Na strednom a vyššom stupni riadenia
 • Vo firmách všetkých veľkostí i ako podnikatelia po celom svete
 • V súkromnom i verejnom sektore


Prehľad firiem

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Akreditácia ASIC Premier University
 • Vysoká kvalita tútorov (vyučujúcich) z praxe
 • Možnosť splátok bez navýšenia ceny
 • Možnosť zapožičania odborných kníh a časopisov
 • Online knižnica so stovkami odborných titulov 
 • Kvalitný online Študentský informačný systém (SIS)
 • Diplom vydaný americkou univerzitou

Moduly Executive MBA

Štúdium Executive MBA sa skladá celkom z 5 na seba nadväzujúcich modulov.

 • Manažment

  Modul Manažment je zameraný na hlavné oblasti riadenia, v ktorých si účastníci prehlbujú svoje manažérske vedomosti a zručnosti najmä prostredníctvom prenosu skúseností, praktických tréningov a rolových hier. Tento modul v sebe zahŕňa napr. strategický manažment, krízový manažment a pod.

 • Projektový manažment

  Modul Projektový manažment je zameraný na oblasti, ktoré zahŕňajú problematiku projektového a procesného riadenia a projektového financovania. Modul je pripravený na prakticky koncipovanom obsahu podporujúcom bezprostredný prenos získaných znalostí a zručností do praxe.

 • Human Resources

  Cieľom modulu so zameraním na Human Resources je rozšíriť odborné znalosti a zručnosti študentov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Hlavnou náplňou tohto modulu sú metódy a postupy týkajúce sa strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov, získavania a výberu pracovníkov, motivácie a hodnotenia zamestnancov, personálneho auditu a ďalších personálnych činností. Ďalej sa modul zameriava na problematiku firemnej kultúry, manažérskej psychológie atď.

 • Marketingová komunikácia

  Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom odbornú (teoretickú i praktickú) prípravu v oblasti marketingu a komunikácie. Hlavnou náplňou tohto modulu je zvládnutie zásad správnej externej aj internej komunikácie. Študenti si prehĺbia svoje vedomosti a zručnosti najmä v oblasti krízovej komunikácie, sponzoringu a eventov, public relations atď. Ďalej sa zoznámia s princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu a s nástrojmi marketingovej komunikácie.

 • Financie

  Modul Financie zoznamuje študentov so základmi finančného riadenia podniku, s nástrojmi finančného manažmentu, s problematikou finančných trhov a ich významom pre fungovanie ekonomiky, ich segmentáciou a nástrojmi, so základnými princípmi rozhodovania investora a so základnými metódami oceňovania vybraných finančných inštrumentov. Ďalej sa zaoberá finančným plánovaním a rozpočtovaním a previazanosťou strategických cieľov. Súčasťou modulu je aj problematika risk managementu.

Cenník štúdia Executive MBA

štvrťročne *
(8 splátok do 2 rokov)

jednorazová platba *

 1 045 EUR  

 8 360 EUR 

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 10 032 EUR.

 
 

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií.

V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligs.cz.
 
 

Podmienky prijatia


Čo musí spĺňať uchádzač o štúdium?

 • Znalosť slovenského alebo českého jazyka
 • Vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie a manažérska prax

Pred zahájením štúdia od vás budeme potrebovať v elektronickej podobe:

 • Profesijný životopis
 • Fotografiu
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Mám záujem o štúdium Executive MBA


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Přihlásit se do studenstské sekce

Výber firiem, v ktorých pôsobia naši študenti a absolventi

Cenník štúdia Executive MBA

štvrťročne *
(8 splátok do 2 rokov)
 

jednorazová platba *

​1 045 EUR 

8 360 EUR 

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 10 032 EUR.

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligs.cz.

Školné zahŕňa:
 

 • písomné a elektronické materiály,
 • povinné workshopy, semináre či tréningy,
 • stravu na tutoriáloch,
 • ubytovanie na tutoriáloch,
 • prístup a využívanie Študentského informačného systému,
 • spätnú väzbu od tútorov na plnené úlohy,
 • osobnú, telefonickú a elektronickú komunikáciu s tútormi,
 • nepovinné stretnutie s tútormi (semináre, workshopy, prednášky, konzultácie a pod.).

Školné nezahŕňa:
 

 • telekomunikačné poplatky a poplatky za pripojenie k internetu,
 • cestovné náklady.