Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Interactive Online DBA

100 % online štúdium Doctor of Business Administration


Štúdium 100 % online DBA na LIGS University predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelávania a je určený predovšetkým skúseným manažérom na vyššom stupni riadenia s niekoľkoročnou manažérskou praxou. Štúdium je prispôsobené  časovo zaneprázdneným študentom a využíva výhody moderných technológií.

 • Začnite sa zlepšovať a pracovať na svojom rozvoji hneď a nečakajte na termín zahájenia -  výhodou 100 % online štúdia DBA na LIGS University je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka; určujete si čas, dĺžku i intenzitu svojho štúdia, a preto môžete vaše online štúdium DBA skĺbiť s prácou, rodinou i koníčkami
 • Prispôsobte si štúdium DBA svojim potrebám, očakávaniam i záujmom – máte možnosť si vybrať z mnohých špecializácií a ďalších predmetov podľa toho, čo vás zaujíma a čo potrebujete pre vašu prácu, výber predmetov vám umožňuje zlepšovať sa v oblastiach, ktoré sú pre vás dôležité a predmety neštudujete len preto, že to od vás chce škola
 • Využite štúdium online DBA pre svoj maximálny prínos a úžitok – svoje znalosti môžete obohatiť účasťou na webinároch z rôznych oblastí i nad rámec zvolených predmetov
 • Nie ste v tom sami – i napriek tomu, že štúdium DBA je 100 % online, máte k dispozícii Osobného študijného poradcu, ktorý je vám k dispozícii počas celého vášho štúdia
 • Získavajte skúsenosti a vedomosti od profesionálov – tútori (vyučujúci) LIGS University – odborníci z praxe vám odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti, vďaka čomu získate nový pohľad na študované oblasti
 • Dĺžka štúdia DBA závisí na vás – určujete si tempo a rýchlosť vášho štúdia a záleží iba na vás, ako rýchlo štúdium zvládnete a kedy ho dokončíte
 • Rozvrhnite si svoje školné do splátok – štúdium online DBA na LIGS University je cenovo dostupné, daňovo uznateľné, a školné si navyše môžete rozložiť až do ôsmych splátok počas celého trvania svojho štúdia
 • Štipendijné témy – záujemcovia o štúdium online DBA si môžu vybrať zo štipendijných tém dizertačných prác, vďaka ktorým sa im zníži celková cena školného
 • Zlepšujte sa aj po ukončení štúdia – neobmedzený prístup do Študentského informačného systému a možnosť zúčastňovať sa webinárov aj po skončení programu


Špecializácie DBA         Cenník DBA         Chcem študovať

Prečo študovať online DBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tútorov – praktický prínos vášho štúdia
 • Študentský informační systém – informácie a materiály na jednom mieste, prístupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu na celom svete
 • Medzinárodná akreditácia ASIC Premier University – potvrdenie kvality a vysokého štandardu štúdia na LIGS University
 • Možnosť štúdia na splátky bez navýšenia ceny školného 
 • Okamžitý prínos a previazanosť s praxou – znalosti a schopnosti ihneď využiteľné vo vašej práci
 • Online knižnica – knihy a študijné materiály v cene štúdia
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce – štúdiom DBA získate výhodu na trhu práce
 • Titul DBA – prestížny a svetovo uznávaný titul DBA a diplom

Podrobné informácie

o Online DBA vám radi
zašleme na váš e-mail. 


Štruktúra programu Interactive Online DBA

Program Interactive Online DBA sa skladá z 10 predmetov. Študent absolvuje 4 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu), 2 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu) a 2 predmety modulu Metodológia a príprava dizertačnej práce (predmety sú rovnaké pre všetkých študentov). Neoddeliteľnou súčasťou programu Interactive Online DBA je publikačná činnosť.

 • Manažment

  Manažment
  Strategický manažment

 • Projektový manažment

  Projektový manažment
  Team management

 • Financie

  Finančný manažment
  Manažment rizík

 • Marketing

  Globálny marketing
  Marketingová komunikácia

 • HR manažment

  Manažment ľudských zdrojov 
  Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Mám záujem o štúdium online DBA


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Cenník štúdia Interactive Online DBA

 

Jednorázová platba:* 

12 200 € bez štipendia

 

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

 

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

 

Podrobný cenník

Štipendium
 na program DBA až 2 400 EUR

LIGS University Vám pomôže s nastavením Vášho školného!

 

Pre našich študentov máme pripravené rôzne štipendijné programy. Vhodné štipendium si môžu vybrať podľa svojich preferencií a potrieb.

 

Podporte svoje štúdium štipendiom. 

Na študijný program DBA v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 2 400 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.


Štipendium

Podmienky prijatia


Čo musí spĺňať uchádzač o štúdium?

 • Znalosť jazyka/jazykov zvoleného štúdia (B1)
 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Manažérska prax minimálne 5 rokov

Pred zahájením štúdia od vás budeme potrebovať v elektronickej podobe:

 • Profesijný životopis
 • Fotografiu
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní + transcript of records
 • Doklad totožnosti

Reference

 

Kde pôsobia študenti a absolventi
LIGS University?

 • Na strednom a vyššom stupni riadenia
 • Vo firmách všetkých veľkostí i ako podnikatelia po celom svete
 • V súkromnom i verejnom sektore


Prehľad firiem

 

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Leader v online vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike
 • 100 % interactive online forma štúdia
 • Akreditácia ASIC Premier University
 • Zahájenie štúdia kedykoľvek
 • Programy v slovenčine, angličtine, španielčine a češtine alebo v ich kombinácii
 • Možnosť zvoliť si predmety podľa záujmu a potrieb a podľa jazykov
 • Vysoká kvalita tútorov (vyučujúcich) z praxe
 • Možnosť splátok bez navýšenia ceny
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Možnosť výberu z mnohých špecializácií
 • Online knižnica so stovkami odborných titulov 
 • Oxfordský tútorský model
 • Kvalitný online Študentský informačný systém (SIS)
 • Inštitút ombudsmana a Board of Trustees
 • Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

 • 0

  špecializácií štúdia
  online DBA

 • 0

  voliteľných
  predmetov

 • 0

  mesiacov - priemerná
  doba štúdia

 • 0

  krajín, z ktorých sú
  naši študenti

Často kladené otázky

 • Akreditácie, certifikácie a partneri LIGS University
  Bližšie informácie môžete nájsť tu.
 • Je možné tituly LIGS University používať?
  Samozrejme. Absolventi dostanú diplom z americkej univerzity (LIGS University), a preto ho môžu legálne používať. Avšak bez nostrifikácie v SR môže byť problém so zapísaním titulu do občianskeho preukazu. 
 • Je možné tituly udelené LIGS nostrifikovať Ministerstvom školstva SR?
  LIGS University je americká univerzita (nie slovenská), spĺňajúca podmienky zákonov USA a štátu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde pôsobí, sídli, vykonáva a riadi akademické činnosti. Nejedná sa teda o univerzitu založenú podľa zákonov iných štátov sveta (vrátane SR - zákon o VŠ), s pobočkou na územiach daných štátov a podliehajúcu miestnym legislatívam. Prípadnú možnosť založiť pobočku v SR budeme v budúcnosti zvažovať, v súčasnosti sa sústredíme na získanie americkej federálnej akreditácie.
 • Doplňujúce informácie k nostrifikácii
  Napríklad v SR sú tituly MBA, MSc a DBA (na rozdiel od titulu Ph.D.) považované skôr za profesijné tituly, ktoré vysokoškolská legislatíva SR nepozná a uznávanie titulov za rovnocenné vzdelanie (nostrifikácia) sa v SR riadi podmienkami Ministerstva školstva SR.

  Ako globálna online univerzita nemáme skúsenosti s nostrifikáciou v SR (a rovnako tak ani v ďalších 56 krajinách, odkiaľ sú naši študenti a absolventi), pretože o nostrifikáciu musia požiadať študenti sami (podľa podmienok svojich krajín).   

  Naši študenti na LIGS University študujú primárne kvôli svojmu rozvoju, aby sa zlepšili a zvyšovali svoju odbornú úroveň, využívali efektívne online vzdelávanie a boli členmi medzinárodnej komunity študentov a absolventov, nie kvôli uznaniu titulu ako rovnocenného titulu v SR (magisterskému alebo doktorskému).

  Poznámka: Pokiaľ je Vaším cieľom získanie nostrifikovaného titulu v SR, nemôžeme to zaručiť a odporúčame Vám sa o podmienkach možnej nostrifikácie informovať na Ministerstve školstva SR.

Přihlásit se do studenstské sekce

Firmy, v ktorých pôsobia naši študenti a absolventi

Cenník štúdia Interactive Online DBA

Jednorázová platba:* 

12 200 € bez štipendia

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

Podporte svoje štúdium štipendiom. Na študijný program DBA v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 2 400 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.

Kurzovné zahŕňa:
 

 • elektronické materiály,
 • prístup a využívanie Študentského informačného systému,
 • odbornú supervíziu školiteľa,
 • spätnú väzbu od tútorov,
 • konzultácie, telefonickú a e-mailovú komunikáciu s tútormi,
 • e-learningové skúškové testy,
 • nepovinné stretnutie s tútormi (odborné semináre a pod.),
 • poplatok za záverečnú skúšku.

Kurzovné nezahŕňa:
 

 • telekomunikačné poplatky a  poplatky za pripojenie k internetu,
 • náklady na získanie jazykového certifikátu,
 • cestovné a iné náklady.