Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Slovo Presidenta LIGS University

Vážené dámy a páni,
vítám vás na stránkách LIGS University.

LIGS University je kvalitná, vysoko výkonná a rozvíjajúca sa moderná univerzita, ktorej cieľom je budovať príjemné a priateľské prostredie a spoločenstvo ľudí, ktorí na sebe chcú neustále pracovať a rozvíjať sa. Našou snahou je, aby naši študenti, absolventi a tútori i zamestnanci boli hrdí na to, že sú spojení s históriou LIGS University. Preto si veľmi vážim to, keď nás naši študenti i absolventi odporúčajú a vracajú sa k nám pri štúdiu nadväzujúcich programov.

Som veľmi hrdý na to, že som zakladateľom a prezidentom LIGS University, pretože LIGS University v podobe, ako ju vidíte dnes, je výsledkom mnohých faktorov, ako sú energia, pevná vôľa a nadšenie študentov a absolventov; vynikajúca podpora, starostlivosť a úsilie zamestnancov; vášeň a aktívne zapojenie mnohých našich tútorov a partnerov a ďalších spolupracovníkov.

V súčasnej dobe má naša medzinárodná univerzita študentov z mnohých kútov celého sveta, ktorí študujú v angličtine, španielčine, češtine či slovenčine. V nasledujúcich rokoch plánujeme rozširovať naše zastúpenie v ďalších krajinách, pripravovať nové špecializácie a jazykové mutácie, aby sme umožnili kvalitné štúdium za priaznivú cenu každému, kto sa chce ďalej vzdelávať, rozvíjať sa a pracovať tak na svojej budúcnosti.

Aby sme mohli dosiahnuť naše ciele, vízie a plány, vieme, že na sebe musíme tvrdo pracovať, sledovať aktuálne trendy vo vzdelávaní, hľadať nové cesty a riešenia a nebáť sa rizika a neúspechu. Práve preto podporujeme vo všetkých okolo nás kreativitu, nápady a odhodlanie. Z tohto dôvodu tiež investujeme všetky naše zisky znovu do rozvoja, nových systémov a študijných materiálov.

Pozývam vás k preskúmaniu toho, čo vám môže LIGS University ponúknuť a čo nás odlišuje od iných škôl. Prejdite si naše webové stránky alebo nás rovno kontaktujte radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.

Verím, že budete ohromení tým, čo LIGS University počas svojej existencie dosiahla a ako ďaleko a sebaisto sa dostala.

Aj vďaka vám máme šancu ísť ďalej a spoločne dokázať veľké veci v budúcnosti.

S úctou a priateľským pozdravom,

Pavel Makovský
President LIGS University

Přihlásit se do studenstské sekce