Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Štipendijné programy LIGS University

LIGS University Vám pomôže s nastavením Vášho školného!

Pre našich študentov máme pripravené rôzne štipendijné programy. Vhodné štipendium si môžu vybrať podľa svojich preferencií a potrieb. Štipendiá nemôžu byť kombinovaná, žiadosť o štipendium prechádza schválením naším Admission Advisorom.
 

Česko-slovenské štipendium 1 600 EUR - 2 400 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí pracujú alebo žijú v Českej republike alebo na Slovensku a chcú absolvovať štúdium v českom alebo slovenskom jazyku. Toto štipendium nie je možné kombinovať so žiadnou inou akciou či štipendiom.

Early Admission štipendium 440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí predložia všetky dokumenty, budú prijatí a začnú študovať do dvoch týždňov od kontaktovania LIGS University.

Expert štipendium 880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí majú najviac päť rokov pracovných skúseností a titul; alebo uchádzačov, ktorí majú najviac desať rokov pracovných skúseností v odbore štúdia s titulom či bez neho.

First Generation štipendium 880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí idú študovať na vysokú školu ako prví vo svojej rodine a/alebo prví, ktorí dostanú titul PhD či DBA vo svojej rodine.

Disability štipendium 880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorým diagnostikovali akúkoľvek formu postihnutia.

Hardship štipendium 440 EUR

Štipendium pre študentov, ktorí sa ocitnú vo finančných ťažkostiach počas svojich štúdií.

Special štipendium 220 EUR - 660 EUR

Štipendium pre uchádzačov plynule hovoriacich niekoľkými jazykmi (B1), pre študentov, ktorí prerušili svoje štúdiá a sú pripravení v nich opäť pokračovať, alebo pre študentov patriacich k národnostnej menšine.

Active Duty štipendium 440 EUR

Štipendium pre uchádzačov práve slúžiacich v ozbrojených zložkách.

Veteran štipendium 1320 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí slúžili v ozbrojených zložkách a získali čestné alebo všeobecné uznanie.

Developing or Emerging Country Scholarship štipendium 440 EUR - 2 200 EUR

Štipendium pre uchádzačov pochádzajúcich z krajín rozvojovej alebo vynárajúcej sa ekonomiky.

Financial Need štipendium 440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí preukážu túžbu učiť sa a nachádzajú sa vo finančnej núdzi.

Hawaii Resident štipendium 440 EUR - 880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí sú obyvateľmi akéhokoľvek ostrova na Havaji.

Inspired Action štipendium 440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí začnú študovať ihneď a zaplatia plné školné.

Graduate Career Growth štipendium 440 EUR

Štipendium pre uchádzačov plánujúcich dokončiť štúdium načas a absolvovať niektoré ďalšie kurzy na zlepšenie svojho portfolia.

Topics of Dissertation štipendum

Noví študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium doktorandských študijných programovna LIGS University, si môžu vybrať zo štipendijných tém dizertačných prác, ktoré aktuálne LIGS University ponúka. Žiadatelia, ktorí si zvolia jedno zo štipendijných tém, môžu získať štipendium vo výške až 30% zo školného. Vybrané téma môžu spracovať súčasne iba dvaja študenti.

Nie stesi istí, aké štipendium je vhodné práve pre Vás? Kontaktujte nás na scholarship@ligsuniversity.com a spoločne preberieme Vaše možnosti.

Vyberte si študijný program

 

MBA     MSc     Ph.D.     DBA

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Přihlásit se do studenstské sekce