Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Štipendijné programy LIGS University

LIGS University Vám pomôže s nastavením Vášho školného!

Pre našich študentov máme pripravené rôzne štipendijné programy. Vhodné štipendium si môžu vybrať podľa svojich preferencií a potrieb. Štipendiá nemôžu byť kombinovaná, žiadosť o štipendium prechádza schválením naším Admission Advisorom.

LIGS University ponúka tieto štipendijné programy:

 • Česko-slovenské štipendium
 • Early Admission štipendium
 • Lifetime Achievement štipendium
 • First Generation štipendium
 • Disability štipendium
 • Hardship štipendium
 • Special štipendium
 • Active Duty štipendium
 • Veteran štipendium
 • Developing or Emerging Country Scholarship štipendium
 • Financial Need štipendium
 • Hawaii Resident štipendium
 • Inspired Action štipendium
 • Graduate Career Growth štipendium
 • Topics of Dissertation štipendum

 

Česko-slovenské štipendium
1 600 EUR - 2 400 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí pracujú alebo žijú v Českej republike alebo na Slovensku a chcú absolvovať štúdium v českom alebo slovenskom jazyku. Toto štipendium nie je možné kombinovať so žiadnou inou akciou či štipendiom.

Early Admission štipendium
440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí predložia všetky dokumenty, budú prijatí a začnú študovať do dvoch týždňov od kontaktovania LIGS University.

Lifetime Achievement štipendium
880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí majú najviac päť rokov pracovných skúseností a titul; alebo uchádzačov, ktorí majú najviac desať rokov pracovných skúseností v odbore štúdia s titulom či bez neho.

First Generation štipendium
880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí idú študovať na vysokú školu ako prví vo svojej rodine a/alebo prví, ktorí dostanú titul PhD či DBA vo svojej rodine.

Disability štipendium
880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorým diagnostikovali akúkoľvek formu postihnutia.

Hardship štipendium
440 EUR

Štipendium pre študentov, ktorí sa ocitnú vo finančných ťažkostiach počas svojich štúdií.

Special štipendium
220 EUR - 660 EUR

Štipendium pre uchádzačov plynule hovoriacich niekoľkými jazykmi (B1), pre študentov, ktorí prerušili svoje štúdiá a sú pripravení v nich opäť pokračovať, alebo pre študentov patriacich k národnostnej menšine.

Active Duty štipendium
440 EUR

Štipendium pre uchádzačov práve slúžiacich v ozbrojených zložkách.

Veteran štipendium
1320 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí slúžili v ozbrojených zložkách a získali čestné alebo všeobecné uznanie.

Developing or Emerging Country Scholarship štipendium
440 EUR - 2 200 EUR

Štipendium pre uchádzačov pochádzajúcich z krajín rozvojovej alebo vynárajúcej sa ekonomiky.

Financial Need štipendium
440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí preukážu túžbu učiť sa a nachádzajú sa vo finančnej núdzi.

Hawaii Resident štipendium
440 EUR - 880 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí sú obyvateľmi akéhokoľvek ostrova na Havaji.

Inspired Action štipendium
440 EUR

Štipendium pre uchádzačov, ktorí začnú študovať ihneď a zaplatia plné školné.

Graduate Career Growth štipendium
440 EUR

Štipendium pre uchádzačov plánujúcich dokončiť štúdium načas a absolvovať niektoré ďalšie kurzy na zlepšenie svojho portfolia.

Topics of Dissertation štipendum

Noví študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium doktorandských študijných programovna LIGS University, si môžu vybrať zo štipendijných tém dizertačných prác, ktoré aktuálne LIGS University ponúka. Žiadatelia, ktorí si zvolia jedno zo štipendijných tém, môžu získať štipendium vo výške až 30% zo školného. Vybrané téma môžu spracovať súčasne iba dvaja študenti.

Nie stesi istí, aké štipendium je vhodné práve pre Vás? Kontaktujte nás na scholarship@ligsuniversity.com a spoločne preberieme Vaše možnosti.

Přihlásit se do studenstské sekce