Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Štipendijné témy dizertačných prác

Záujemcovia o štúdium programu Interactive Online DBA si môžu vybrať zo štipendijných tém dizertačných prác, o ktoré sa LIGS University obzvlášť zaujíma. Študenti, ktorí si zvolia jednu z daných tém, majú nárok na zľavu až 30 % z ceny školného. Zvolenú tému môžu spracovávať aj dvaja študenti zároveň.

Štipendijné témy by sa mali orientovať na nasledujúce krajiny: Argentína, Austrália, Bolívia, Brazília, Čína, Ekvádor, Fidži, Filipíny, Ghana, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Chile, India, Írsko, Indonézia, Juhoafrická republika, Kamerun, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Malajzia, Malta, Mexiko, Mongolsko, Nigéria, Nikaragua, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Paraguaj, Peru, Rusko, Singapur, Somálsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Tajvan, Thajsko, Uruguaj, Vietnam

Štipendijné témy jednotlivých špecializácií sú uvedené nižšie:
 

Špecializácie Management

Téma: Podnikanie žien

 • výskum zameraný na miestne alebo globálne podmienky pre podnikanie; politické a ekonomické nastavenie podnikania
 • výskum by sa mal realizovať pomocou rozhovorov a analýzy životnej a podnikateľskej histórie a skúseností
 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky

Téma: Podnikanie mladých ľudí

 

Špecializácie Marketing

Téma: Využitie emócií zákazníka v procese rozhodovania sa o kúpe produktu

 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky
 • produkty: online vysokoškolské vzdelávanie, video kurzy a školenia

Téma: Vplyv konkurencie pri vstupe na nové trhy (inovácie, úspešné stratégie vstupu, úloha sociálnych médií)

 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky
 • produkt: online vysokoškolské vzdelávanie

Téma: Účinnosť a efektívnosť procesu komunikácie prostredníctvom počítača medzi predávajúcim a kupujúcim vo zvolenej oblasti trhu

 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky 
 • produkt: online vysokoškolské vzdelávanie

Téma: Reputačný manažment v internetovom prostredí a na sociálnych sieťach

 • porovnanie ponuky, používané marketingové nástroje a ich efektivita, segmentácia trhu, očekávania potenciálneho študenta, apod.
 • návrh implementačného plánu, vrátane kalkulácie nákladov na vstup do zvolenej oblasti trhu v ďalšom online programe
 • marketingový plán online komunikácie, komunikácie na sociálnych sieťach, apod.
 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky

Téma: Stav vysokoškolského online vzdelávania vo zvolenej krajine

 • oblasti si môžete vyberať z DANEJ ponuky
 • porovnanie ponuky, používané marketingové nástroje a ich efektivita, segmentácia trhu, očakávania potenciálneho študenta, apod.

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Přihlásit se do studenstské sekce