Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Bc. Denis Nedelka, MBA

Marketing Support & English Lecturer (selfemployed)

 

Štúdium na LIGS University mi umožnilo nadobudnúť širší pohľad na riešenie praktických problematík v rámci manažmentu pri výkone práce a v neposlednom rade absolvovanie inej, zaujímavej formy zahraničného vzdelávania. Veľmi oceňujem individuálny prístup tútorov, ich nápomocnosť a odborné rady pri písaní prác a profesionálny a humánny prístup študijného oddelenia.

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce