Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Ing. Ivan Prelovský, PhD, MBA

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor, zástupca vedúcej Útvaru medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Štúdiom MBA som si rozšíril a prehĺbil už nadobudnuté vedomosti, ktoré som získal počas akademického štúdia na vysokej škole. Najväčším prínosom štúdia považujem získanie cenných praktických vedomostí, zvýšenie hodnoty na trhu práce a získanie konkurenčnej výhody v určitom odbore (projektový manažment). Absolvovanie MBA štúdia je jednou z možností, ako si zvýšiť šance pre svoj kariérny rast.
 

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce