Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Ing. Karel Janeček MBA, MSc

Vlastník společnosti YAMACO Software

 

Pre štúdium na LIGS University som sa rozhodol hlavne preto, že som mal vážny záujem o rozšírenie svojich znalostí v oblasti marketing manažmentu a LIGS University bola jediná, ktorá ponúkala program MSc v českom jazyku a v online verzii. Pre mňa, ako veľmi vyťaženého manažéra bola ponúkaná online forma jedinou možnosťou.

V rámci štúdia som získal značné množstvo informácií a poznatkov týkajúcich sa praktickej aplikácie zásad a princípov marketingu vo svojom odbore podnikania, ktorým je poskytovanie softwaru.

Oceňujem, že veľká časť jednotlivých predmetov bola zameraná na problematiku e-commerce a internetového marketingu, no patričná pozornosť bola venovaná i klasickým marketingovým tézam. V priebehu spracovania seminárnych prác v jednotlivých predmetoch bolo veľmi prínosné komunikovať s lektormi a získavať tak ďalšie cenné poznatky.

Štúdium MSc na LIGS University môžem určite odporučiť a v dvoch prípadoch som taj už dokonca učinil. Kladne hodnotím drvivú väčšinu odborných lektorov, flexibilitu štúdia a tiež ústretovosť študijného oddelenia vo vzťahu k mojim konkrétnym požiadavkám a otázkam.

Získané znalosti mi veľmi pomohli vylepšiť a zdokonaliť moje podnikanie ako celok, zamyslieť sa nad doterajšími postupmi propagácie našich produktov a zaviesť i nové a progresívne metódy.

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce