Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Ing. Lubomír Mieszek, MBA

Projektový manažér, Strojírny Třinec a.s.

 

Pre manažérske štúdium na LIGS University som sa rozhodol preto, aby som si rozšíril moje doteraz nadobudnuté teoretické aj praktické vedomosti a zároveň aby som posilnil svoj ​​osobný kredit s cieľom presadiť sa na samostatnú manažérsku pozíciu.

Pre moju veľkú časovú vyťaženosť som si vybral štúdium formou Interactive Online. Predpokladal som, že na svoje štúdium zostanem úplne sám, a že veľa času budem venovať tiež zháňaniu odbornej manažérskej literatúry. Bol som však veľmi milo prekvapený, aké množstvo kvalitných študijných materiálov som našiel po sprístupnení svojho študentského účtu priamo na webe LIGS University. Ak som potreboval nejakú problematiku ešte bližšie vysvetliť alebo prediskutovať, nezdráhal som sa obrátiť na konkrétneho tútora podľa daného predmetu, prostredníctvom emailu. Vždy som pri emailových diskusiách a samozrejme aj na workshopoch organizovaných LIGS University pochopil, že komunikujem s odborníkom, ktorý problematike svojho oboru excelentne rozumie. Vyššie uvedené skutočnosti mi štúdium veľmi uľahčili a ušetrený čas som mohol venovať priamo štúdiu.

Za príkladnú starostlivosť, aká je venovaná študentom, by som chcel ešte raz poďakovať celému tímu LIGS University.

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce