Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Ing. Petr Koljaděnko, MBA

Manager, Business Development CEE, TAKENAKA EUROPE GmbH

 

Štúdium na LIGS University vnímam ako veľmi prínosné, a to hneď v niekoľkých rovinách.V prvom rade sa mi potvrdilo očakávanie, že štúdiom MBA možno doterajšie teoretické a praktické vedomosti ešte ďalej prehlbovať a nachádzať tak celý rad nových prístupov v každodennej manažérskej a odbornej obchodnej činnosti.

Významnú úlohu počas štúdia zohrali odborníci LIGS University, ktorí vedú jednotlivé kurzy - tútori. Spolupráca s nimi bola predovšetkým o zdieľaní doterajších poznatkov a nadviazaní na ne novej,  modernej teoretickej, ale aj praktickej stránky na platforme tímovej spolupráce.

Významnú úlohu zohralo aj zázemie LIGS University. Odborná literatúra, štúdie, eseje, on - line virtuálne prostredie a i. poskytli komfort, ktorý zaiste patrí k modernému spôsobu dnešného štúdia.

Na záver by som pripomenul, že štúdium MBA nebolo ľahké. Pre splnenie pomerne náročných požiadaviek pre ten ktorý kurz bolo potrebné nielen kombinovať všetky teoretické a praktické vedomosti, ale vedieť ich prakticky a rýchlo použiť vo virtuálnom prostredí skúšok a seminárnych prác.

Štúdium MBA na LIGS University by som odporučil každému, kto víta moderný spôsob štúdia a nebojí sa hľadať prístupy "out of the box". Môžem potvrdiť, že štúdium obohatí každodennú prax o nové prístupy, ktoré pomôžu vo vedení tej ktorej spoločnosti v napĺňaní svojich vízií. Rád by som poďakoval celému tímu LIGS University. Veľmi dobre sa mi s Vami spolupracovalo.

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce