Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Vedúci vedeckovýskumný pracovník v Laboratóriu experimentálnej a aplikovanej geografie

 

Ako prírodovedec orientovaný vedeckovýskumným smerom som vo svojej praxi pociťoval nedostatok manažérskych schopností. Pri vedení tímu (i v akademickej sfére) je však osvojenie manažérskych metód a techník kľúčové. Z tohto dôvodu som sa rozhodol pre štúdium MBA na LIGS University. Distančná forma umožňovala veľmi flexibilne reagovať na moje náročné pracovné vyťaženie. Práca študijného oddelenia a ústretovosť tútorov iba dotvárala optimálne študijné prostredie.

Pozrite sa na ďalšie referencie našich absolventov

 

Přihlásit se do studenstské sekce