Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Diversity Policy

LIGS University LIGS plne rešpektuje a prijíma poňatie rozmanitosti (Diversity), pretože každý človek je jedinečný. Uznávame rozmanitosť a individuálne rozdiely v rase, etniku, pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, sociálno-ekonomickom postavení, fyzických schopnostiach, náboženských presvedčeniach, atď.

Rozmanitosť v rámci LIGS University nám umožňuje poskytovať študentom služby na globálnom základe. Tento prístup pomáha a podporuje kreativitu a inovácie ľudských zdrojov, čo je jedna z kľúčových zložiek, ktoré majú rásť v silnej ekonomike.

Pracovníci, vyučujúci a študenti LIGS University prichádza z rozmanitých kultúrnych prostredí. Sú motivovaní a povzbudzovaní k tomu, aby zistili viac o sebe a svojich spolužiakoch, vzájomných zásadách, hodnotách a tradíciách a získali tak cenné poznatky a porozumenie medzinárodným trhom a rozvíjali multikultúrnej manažérske zručnosti.

Predpisy a procesy

Finančná náhrada

Prevod a uznávaní kreditov

Systém kreditov

Riešenie sťažností a pripomienok

Princíp akademickej slobody​

Princíp rovnosti a začlenenia

Zoznam uzavretých zmlúv​

Přihlásit se do studenstské sekce