Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

LIGS University

LIGS University je moderná univerzita spájajúca efektívne metódy a inovatívne prístupy amerického a európskeho vzdelávania. LIGS University vznikla spojením americkej LIGS University (2011) a európskej LIGS University (2006) a má za sebou viac ako desaťročnú tradíciu.

Cieľom a poslaním LIGS University je prinášať kvalitné manažérske vzdelávacie programy MBA, MSc, DBA a PhD v slovenskom, českom a anglickom jazyku alebo v kombinácii týchto jazykov založené na princípoch a postupoch, ktoré možno bezprostredne uplatniť 
v každodennom manažérskom pracovnom živote. Všetci účastníci Interactive Online programov sú vedení ako študenti americkej LIGS University a po ukončení programov získajú americký univerzitný diplom.

Misia, vízia a stratégia LIGS University

MISIA

Misiou LIGS University je poskytovať kvalitné a progresívne interactive online vzdelávanie pre študentov z celého sveta za priaznivú cenu.

 

VÍZIA

Víziou LIGS University je byť vysoko kvalitným a inovatívnym vzdelávacím inštitútom, ktorého služby, správanie a poskytovaný servis vysoko prevyšujú očakávania študentov, tútorov a zamestnancov.
Vízia LIGS University je zameraná na naplnenie nasledujúcich cieľov:

 • Leadership – sme lídrom na trhu.
 • Innovation – máme inovatívny prístup.
 • Growth – podporujeme osobný rast.
 • Success – pomáhame k úspechu.

 


STRATÉGIA
 

 • Mať vysoko kvalitný tútorský zbor a tím zamestnancov a zvyšovať ich kvalifikáciu, odbornosť a profesionalitu.
 • Byť vysoko profesionálnym vzdelávacím inštitútom poskytujúcim vzdelávanie na výrazne vyššej, než očakávanej úrovni.
 • Byť inovatívni v prístupoch, postupoch a ponúkaných službách v súlade s plnením cieľov, misie a vízie.
 • Rozširovať ponuku špecializácií, predmetov a jazykových mutácií.

Slovo Presidenta LIGS University

Vážené dámy a páni,
vítám vás na stránkách LIGS University.

LIGS University je kvalitná, vysoko výkonná a rozvíjajúca sa moderná univerzita, ktorej cieľom je budovať príjemné a priateľské prostredie a spoločenstvo ľudí, ktorí na sebe chcú neustále pracovať a rozvíjať sa. Našou snahou je, aby naši študenti, absolventi a tútori i zamestnanci boli hrdí na to, že sú spojení s históriou LIGS University. Preto si veľmi vážim to, keď nás naši študenti i absolventi odporúčajú a vracajú sa k nám pri štúdiu nadväzujúcich programov...

Čítať ďalej

Reference

 

Board of Trustees LIGS University

Poslaním Board of Trustees je zodpovednosť za kvalitu, integritu, rozvoj a finančnú stabilitu LIGS University. Board of Trustees je tvorený odborníkmi z rôznych odvetví a krajín a preto je pre študentov zárukou trvale udržateľného rozvoja a zvyšovania prestíže programov LIGS University.

 • William Reed

  William Reed

  Chair

  Former Dean of Graduate Programs, Senior Academic Professional, President/CEO/Owner at Reed & Associates, Coachdynamics LLC

 • Richard Jones

  Richard Jones

  Vice Chair

  Associate Professor, University of Hawaii – West Oahu

 • Gary D. Robinson

  Gary D. Robinson

  Vice Chair

  University Chief Academic Officer, Former Chair of the Doctor of Business Administration programs, Manager of Human Resources Initiatives, Vice-President controller, The Boeing Company

 • Sheila D. Fournier-Bonilla

  Sheila D. Fournier-Bonilla

  Member

  Vice President of Academic Operations, former universities Chief Academic Officer, Academic Program Director, Program Chair

Tutoři

 

LIGS AWARDS - Osobnosť vzdelávania dospelých

LIGS University každoročne v rámci večera LIGS AWARDS vyhlasuje cenu Osobnosť vzdelávania dospelých.

Cieľom je nájsť a predstaviť osobnosti, ktoré sa podľa názoru navrhovateľov najväčšmi podieľajú na rozvoji odvetvia vzdelávania dospelých v Českej republike.

O víťazoch rozhoduje hodnotiaca komisia. Hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov, ktorí sa venujú práve oblasti vzdelávania dospelých.

Nominovaní kandidáti musia spĺňať základnú podmienku, ktorou je pôsobenie v oblasti vzdelávania dospelých v Českej republike najmenej tri roky. Pre nominovanie kandidáta stačí vyplniť prihlášku a tú elektronicky zaslať na emailovú adresu: awards@ligsuniversity.cz.

Čítať ďalej

Tím LIGS University

Ombudsman LIGS University

V súlade s klientskym prístupom a snahou o maximálnu spokojnosť študentov manažérskeho vzdelávania pôsobí na LIGS University ombudsman. Ombudsman je nezávislý na vedení LIGS University a je k dispozícii študentom pri riešení prípadných sporných skutočností, ktoré by vznikli v súvislosti s manažérskym vzdelávaním medzi študentom a LIGS University. Funkciu omudsmana zastáva Ing. Zdeněk Maryško, MBA, skúsený manažér s dlhoročnou praxou vo vedúcej funkcii. Ombudsmana LIGS University je možné kontaktovať kedykoľvek na e-mailovej adrese ombudsman@ligsuniversity.cz.

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Přihlásit se do studenstské sekce