Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Prispôsobenie časovo zaneprázdneným manažérom

  Programy LIGS University vďaka flexibilnej forme štúdia vhodné pre pracovne vyťažených manažérov a profesionálov.

 • Zahájenie štúdia kedykoľvek

  Programy Interactive Online MBA, MSc, DBA a PhD je možné začať študovať kedykoľvek a kdekoľvek v priebehu roka. Zahájenie programu Executive MBA je spravidla raz ročne.

 • Programy v štyroch rôznych jazykoch a ich kombináciách

  Programy Interactive Online je možné študovať v slovenčine, češtine, angličtine a španielčine alebo v ich kombináciách. Program Executive MBA prebieha v českom jazyku.

 • Výber z mnohých špecializácií

  Programy LIGS University sú poskytované vo viacerých špecializáciách, aby si mohol každý študent vybrať podľa svojich záujmov a potrieb.

 • Diplom vydaný americkou univerzitou

  Interactive Online programy MBA, MSc, DBA a PhD sú poskytované americkou LIGS University, USA so sídlom v Honolulu na Hawaii. Program Executive MBA je touto americkou univerzitou validovaný. Po ukončení programu získajú absolventi diplom a titul z americkej univerzity. 

 • Dištančná alebo interactive online forma štúdia

  Obe formy štúdia rešpektujú pracovné vyťaženie študentov a sú ideálnou formou, ako skĺbiť vzdelávanie, zamestnanie, rodinu a koníčky, a pritom maximálne pomáhajú v rozvoji študentov.

 • Oxfordský tútorský model

  Základom Oxfordského tútorského modelu je tzv. „one-to-one“ vzdelávanie. To znamená, že študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým má možnosť konzultovať svoje štúdium, a ktorý študenta vedie pri písaní seminárnej práce, resp. aj práce záverečnej. Oxfordský tútorský model je založený na aktívnom vzťahu tútora (skúseného profesionála s praxou v danej oblasti) a študenta, ktorému tútor poskytuje asistenciu a odborné vedenie pri rozvoji jeho vedomostí (nie priame a pasívne „vyučovanie“).

 • Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

  LIGS University svojim študentom umožňuje bezplatné predĺženie či prerušenie štúdia a to aj opakovane.

 • Cenová prístupnosť vzdelávania s možnosťou splátok

  Ceny Interactive Online programov, ktoré sú uvedené v príslušných cenníkoch, sú konečné a nepripočítavajú sa k nim žiadne ďalšie poplatky. Štúdium na LIGS University je cenovo dostupné daňovo uznateľné a navyše je možné si školné rozložiť až do ôsmych splátok počas celého štúdia.

 • Vysoká kvalita tútorov (lektorov)

  Tútori pôsobiaci na LIGS University za sebou majú významnú manažérsku prax a bohaté skúsenosti vo svojich odboroch, čo je kľúčové pre efektívne vzdelávanie študentov. 

 • Inštitút ombudsmana a Board of Trustees

  Z dôvodu neustálej snahy zvyšovať spokojnosť študentov LIGS University a ďalej zlepšovať kvalitu ponúkaných programov MBA, MSc, DBA a PhD bol zriadený Inštitút ombudsmana a Board of Trustees, ktorá dohliada na kvalitu programov.

 • Študentský informačný systém (SIS)

  SIS umožňuje prístup k štúdiu kedykoľvek a kdekoľvek a obsahuje študijné elektronické materiály, elektronický index, hodnotenie prác, termíny webinárov, kontakty na tútorov, informácie z LIGS University a ďalšie dôležité informácie a materiály potrebné pre úspešné absolvovanie štúdia.

 • Možnosť navoliť si predmety podľa záujmu, potrieb či jazykov

  V rámci štúdia v interactive online programoch má študent možnosť vybrať si časť predmetov podľa svojho záujmu a zamerania. V praxi to funguje tak, že časť predmetov je zhodná pre všetkých študentov daného programu a časť predmetov si študent vyberá individuálne. Vybrané predmety navyše môže študovať v rôznych jazykoch – v slovenčine, češtine, angličtine či španielčine.

Reference

 

Čo získate štúdiom na LIGS University?

 • Znalosti okamžite aplikovateľné v praxi

  Všetko, čím sa budete v rámci štúdia zaoberať, či už pri písaní písomných prác, konzultáciách alebo počas webinárov, môžete ihneď využiť a aplikovať vo svojej praxi.

 • Nové informácie z dôležitých oblastí

  Štúdiom a absolvovaním webinárov získate nové informácie a poznatky z dôležitých a zaujímavých oblastí, ktoré sú prínosné pre vašu manažérsku prax. Dozviete sa novinky a trendy z odborov, s ktorými sa stretávate vo vašom pracovnom živote.

 • Východisko z osobnej či profesijnej stagnácie

  Máte pocit osobnej či pracovnej stagnácie? Cítite, že sa neposúvate dopredu tak, ako by ste chceli? Už dlho ste neurobili niečo pre svoj ​​osobný rozvoj? Východiskom z tejto situácie je štúdium na LIGS University, v rámci ktorého si doplníte alebo utriedite vaše profesijné znalosti a skúsenosti.

 • Nové kontakty

  Počas štúdia máte v rámci webinárov možnosť stretávať sa s tútormi – odborníkmi z praxe, s ktorými môžete diskutovať o zaujímavých témach alebo si vymieňať svoje skúsenosti a názory. V prostredí Študentského informačného systému môžete pre komunikáciu s ďalšími študentmi či tútormi využiť chat.

 • Konkurenčnú výhodu oproti ostatným

  Konkurencia je všade okolo nás, a preto je potrebné vedieť s ňou účinne bojovať. Konkurenčnú výhodu oproti ostatným môžete získať práve štúdiom na LIGS University a to vďaka novým poznatkom a skúsenostiam, ktoré sa naučíte implementovať do svojho pracovného i osobného života.

 • Šancu na kariérny postup

  Nie je žiadnym tajomstvom, že po absolvovaní štúdia nezíska absolvent iba titul a diplom, ale zároveň si zvýšením svojej vlastnej odbornej kvalifikácie zvyšuje aj svoju šancu na kariérny postup – či už vo svojom súčasnom zamestnaní alebo pri hľadaní nového pracovného uplatnenia.

 • Predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci

  Jedným z predpokladov pre získanie vyššieho ohodnotenia v práci (či už sa jedná o finančné alebo iné ohodnotenie) je aj zvýšenie vlastnej kvalifikácie. A práve absolvovanie štúdia, ktoré vedie k získaniu prestížneho profesijného manažérskeho titulu môže viesť k tomu, že vás vaši zamestnávatelia odmenia alebo povýšia.

 • Prestížny americký titul

  Absolvovaním programu MBA, MSc, DBA alebo PhD na LIGS University získate prestížny americký profesijný celosvetovo uznávaný titul, ktorý sa uvádza za menom, a tiež dostanete diplom vydaný americkou LIGS University.

Tutoři

 

Môžeme vám pomôcť? Kontaktujte nás!


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Přihlásit se do studenstské sekce